Астрономічне схилення

Схилення в астрономії

Астрономі́чне схи́лення — одна з двох координат другої екваторіальної системи координат. Дорівнює кутовій відстані на небесній сфері від площини небесного екватора до світила (на рис. відповідає дузі mM і позначене літерою δ) і виражається в градусах, хвилинах та секундах дуги.

Астрономічне схилення додатне на північ від небесного екватора і від’ємне на південь від нього. Отже, астрономічний об’єкт на небесному екваторі має схилення, рівне 0°; схилення північного полюса небесної сфери дорівнює +90°, а схилення південного полюса небесної сфери дорівнює (−90°).

Вісь Землі повільно повертається на захід навколо полюсів екліптики з періодом 26 тис. років. Цей ефект називається прецесією і змушує координати нерухомих небесних об’єктів змінюватися — безперервно, хоч і повільно. Тому екваторіальні координати зір та галактик поступово змінюються, і астрономи визначають їх прив’язуючи до конкретного календарного року, який називають епохою. Тепер в астрометрії у вжитку епоха J2000.0, що розпочалася 01.01.2000 об 11 год. 59 хв. 27,816 с. за шкалою міжнародного атомного часу (TAI) або об 11 год. 58 хв. 55,816 с. за шкалою всесвітнього координованого часу (UTC). Літера «J» означає юліанську епоху.

Література

  1. Схилення // Астрономічний енциклопедичний словник / За заг. ред. І. А. Климишина, А. О. Корсунь. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. С. 465.
  2. Time Scales and Coordinate Systems // The Astronomical Almanac for the Year 2010. Washington : U.S. Government Printing Office, 2009. 592 p.
  3. Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac / Ed. by S. E. Urban, P. K. Seidelmann. 3rd ed. Mill Valley : University Science Books, 2012. 676 p.

Автор ВУЕ

О. Г. Шевчук


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шевчук О. Г. Астрономічне схилення // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Астрономічне схилення (дата звернення: 18.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
11.09.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ