Астрометричні подвійні

Астрометри́чні подві́йні — клас візуально-подвійних зір, для яких не виходить виявити компаньйона головної зорі ні візуальними, ні спектральними дослідженнями.

Така ситуація виникає тоді, коли одна із зір або дуже мала за розмірами, або має дуже малу світність (червоні, білі та брунатні карлики, нейтронні зорі, чорні діри). Проте виявити двоїстість системи можливо, адже компаньйон — навіть якщо його маса мізерна у порівнянні з масою головного компонента — чинить на нього гравітаційний вплив, у результаті чого головний компонент наче похитується навколо свого середнього положення. Щоб виявити його хитання, в одній із систем небесних координат фіксують координати видимого компонента відносно віддалених зір та галактик (об’єктів далекого фону) в довільний момент часу, а згодом фіксують повторно. Якщо мають місце періодичні зміни координат видимого компонента, то є підстава для гіпотези про існування в системі невидимого супутника.

Період похитувань головного компонента дорівнює орбітальному періоду компаньйона. Чим більша маса останнього, тим більшою є амплітуда похитувань головного компонента, тобто, вивчаючи параметри похитувань, астрономи доволі точно можуть визначати орбітальні параметри руху та масу супутника.

Серед близьких до Сонця зір (у радіусі до 10 парсек) виявлено близько 20 астрометричних подвійних.

Література

  1. Гончарский А. В., Черепащук А. М., Ягола А. Г. Некорректные задачи астрофизики. Москва : Наука, 1985. С. 68–101.
  2. Applegate J. H. A Mechanism for Orbital Period Modulation in Close Binaries // Astrophysical Journal. 1992. № 385. P. 621–629.
  3. Засов А. В., Постнов К. А. Общая астрофизика. Фрязино : ВЕК 2, 2006. С. 208–223.
  4. Kerkwijk M. H., Rappaport S. A., Breton R. P. et al. Observations of Doppler Boosting in Kepler Light Curves // The Astrophysical Journal. 2010. № 715. P. 51–58.
  5. Duchêne G., Kraus A. Stellar Multiplicity // Annual Review of Astronomy and Astrophysics. 2013. № 351 (1). P. 269–310.

Автор ВУЕ

О. Г. Шевчук


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шевчук О. Г. Астрометричні подвійні // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Астрометричні подвійні (дата звернення: 28.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.09.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ