Амплітуда

величина найбільшого відхилення значення періодично змінної величини від її нульового значення