Амплітуда

Графік амплітуди коливань

величина найбільшого відхилення значення періодично змінної величини від її нульового значення

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ