Астрокомпас

Астрокомпас АК-59

Астроко́мпас (від астро… і компас), астрономічний компас ― прилад для просторового орієнтування літальних апаратів та суден пеленгуванням небесних світил з урахуванням координат їхнього місцезнаходження та обертання Землі.

Характеристика

Для орієнтування за допомогою астрономічного компаса необхідно знати дату та точний час проведення вимірювань. Це дає змогу визначити азимут орієнтира, після чого обчислюють різницю між азимутом та виміряним кутом і визначають курс літального апарата. Точність показань астрономічного компаса не залежить від висоти, швидкості, тривалості польоту, зокрема, і в безпосередній близькості до полюсів та полюсів Землі магнітних. На відміну від компаса магнітного, на показання астрономічного компаса не впливають магнітні поля та металеві предмети, а також різкі зміни курсу, що негативно діють на роботу гірокомпаса.

Класифікація

Астрономічні компаси класифікують за такими ознаками:

а) за методами вимірювань:

 • горизонтальні, засновані на горизонтальній системі небесних координат; площина пеленгації світила в них збігається з площиною вертикалі світила, а вісь її обертання проходить у просторі через точки зеніту й надиру;
 • екваторіальні, засновані на екваторіальній системі небесних координат;
 • площина пеленгації світила збігається з площиною кола його схилення астрономічного, а вісь обертання збігається в просторі з віссю світу; принцип визначення істинного курсу заснований на визначенні напрямку дійсного меридіана в точці вимірювання курсу пеленгуванням світила;

б) за видом пеленгованого небесного тіла — сонячні, місячні й зоряні;

в) за видом прийнятого випромінювання — оптичні, поляризовані та радіоастрономічні;

г) за рівнем автоматизації:

 • неавтоматичні або візуальні, що потребують ручного наведення на орієнтир (див. мал.);
 • напівавтоматичні, переважно екваторіальні (пошук світила візуальний, пеленгування автоматичне);
 • автоматичні (переважно горизонтальні).

Застосування

Астрокомпаси застосовують лише за умови видимості навігаційних світил, однак цей недолік несуттєвий, оскільки за умови достатньої висоти польоту цієї проблеми немає. Астрономічні компаси використовують також для навігації в космосі. Їх застосовують як самостійний прилад або в комплекті навігаційних систем як астродавачі. Використовують і як еталонні прилади, за допомогою яких можна усувати похибки магнітних та гіроскопічних компасів.

Література

 1. Черный М. А. Авиационная астрономия. Москва : Транспорт, 1978. 208 с.
 2. Андрієвський С. М. Курс загальної астрономії. Одеса : Астропринт, 2010. 480 с.
 3. Захаров А. И., Прохоров М. Е., Тучин М. С. та ін. Минимальные технические характеристики звёздного датчика ориентации, необходимые для достижения заданной погрешности // Астрофизический бюллетень. 2013. Т. 68. № 4. С. 507–520.
 4. Замірець О. М., Замірець Я. О. Методи і компоненти побудови астровимірювальних систем для орієнтації космічних апаратів // Системи обробки інформації. 2016. Вип. 5 (142). С. 18–26.
 5. Astro Compasses. URL: http://64.34.157.150/~g4osj431/Pictures/Astro%20Compass%20illustration.html

Автор ВУЕ

Є. А. Мачуський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Мачуський Є. А. Астрокомпас // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Астрокомпас (дата звернення: 28.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.09.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ