Асоціація (соціологія)

Асоціа́ція (соціоло́гія) — багатозначний термін:

1) Добровільне об’єднання індивідів, що утворюється для досягнення певних цілей, має чітку організаційну структуру, формалізовану систему лідерства, а її членів єднають спільні інтереси. Наприклад, професійні союзи, спортивні клуби, товариства.

Асоціації існують в усіх сферах людського життя і позначають передусім спільність діяльності (Соціологічна асоціація України, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів) чи інтересів членів (асоціація велосипедистів), організаційну приналежність (асоціація банків України), галузеві об’єднання (асоціація підприємств легкої промисловості), міжнародні форми взаємодії (Європейська асоціація університетів) тощо.

2) У формальній соціології — всі типи соціальних взаємодій, що призводять до інтеграції суспільства, на противагу дисоціації, наслідком якої є суспільна диференціація.

Література

  1. Щербина В. В. Социальные теории организации. Москва : Инфра-М, 2000. 264 с.
  2. Фролов С.С. Социология организаций. М.: Гардарики, 2001. 270 с.
  3. Суроцева І. Ю. Соціологія організацій. Донецьк : Технопак, 2012. 131 с.
  4. Калашнікова Л. В. Світові соціологічні дослідницькі центри та служби: інформаційна довідка // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2016. Т. 21. Вип 1. (24). С. 28-37.
  5. Кількість юридичних осіб за організаційними формами. Державна служба статистики України, 2019. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2019/ks_opfg/arh_ks_opfg_19.htm

Автор ВУЕ

В. В. Чепак


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Чепак В. В. Асоціація (соціологія) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асоціація (соціологія) (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
30.03.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ