Асоціація комункульту

Асоціа́ція комунку́льту, Асоціація робітників комуністичної культури, АсКК — авангардистське угруповання (див. Авангардизм), яке виникло 1924 внаслідок об’єднання «Аспанфуту» з «Березолем».

Мало власний друкований орган «Гонг Комункульту» (вийшло лише одне число), на сторінках якого з’явилися твори Гео Шкурупія, М. Бажана, О. Слісаренка та ін.

Центральне бюро організації очолювали М. Семенко і М. Яловий. Водночас діяла київська крайова АсКК (М. Стрільчук, М. Бажан та ін.).

Угруповання охоплювало близько 60 осіб, набувало ознак «масовізму», характерного для «Плуга». 1925 пережило кризу, внаслідок якої частина представників (М. Яловий, О. Слісаренко та ін.) перейшла до «Гарту». Інші, виступивши з «листом-декларацією» на сторінках газет «Більшовик» та «Пролетарська правда», започаткували групу «Жовтень» (1924).

Література

  1. Ковалів Ю. Письменство «розстріляного відродження»: від літературних угрупувань до Літературної дискусії. Київ : Бібліотека українця, 2004. 136 с.
  2. Шпол Ю. До об’єднання АсКК («Комункульт») із «Гартом» // Вибрані твори / Упоряд. О. Ушкалов. Київ : Смолоскип, 2007. С. 418−423.
  3. Ушкалов Л., Ушкалов О. Продовження «Архіву Розстріляного Відродження»: справа Майка Йогансена // Слово, яке тебе обирає: збірник на пошану професора Володимира Моренця / Упоряд. В. Є. Панченко. Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. С. 315−337. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14489/Ushkalov_Prodovzhennia_Arkhivu_Rozstrilianoho_Vidrodzhennia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. Нестелєєв М. А. Організаційна історія українського футуризму // Молодий вчений. 2015. № 1 (16). С. 173−177.

Автор ВУЕ

Ю. І. Ковалів


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ковалів Ю. І. Асоціація комункульту // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асоціація комункульту (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
11.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ