Асканійська м'ясо-вовнова порода овець

Асканійська м’ясо-вовнова порода овець із кросбредною вовною

Аскані́йська м’я́со-во́внова поро́да ове́ць із кро́сбредною во́вною — група особин овець м’ясо-вовновнового напряму.

Історична довідка

Виведена в Українському науково-дослідному інституті тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія–Нова» (тепер Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» — Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства) 1959–2000. Створена шляхом ступінчатої синтетичної селекції на базі використання вітчизняного і світового генофонду методом складного відтворювального схрещування. Автори: Л. Гребень, П. Польська, Г. Калащук, Л. Шаламай, В. Чепур, Т. Черномиз, В. Туринський, Ю. Мельник, М. Шинкаренко та інші. Порода апробована 2000, затверджена 2007.

Характеристика

Загальні особливості

Вівці великі, міцної конституції, вирізняються продуктивним довголіттям. Груди широкі та глибокі, індекси масивності, збитості, м’ясності характерні для овець англійських м’ясних порід. Унікальність породи полягає в поєднанні великої живої маси й високого настригу кросбредної (тонкорунної, довгої, з великою і середньою звивистістю вовнинок, люстровим блиском) вовни за коефіцієнта вовновості (співвідношення маси руна й живої маси овець) 80–100 г. Середня жива маса баранів становить 123–136 кг (максимальна — 178 кг); вівцематок — 77–80 кг (максимальна — 132 кг).

Продуктивність

Настриг вовни баранів — 9–14 кг, вівцематок — 5,6–6,5 кг. Виробництво на вівцематку в рік сягає: м’яса — 50–65 кг, товарного молока — 40–80 кг, чистої кросбредної вовни — 3–5 кг. Плідність і особливості розвитку молодняку Генетичний потенціал багатоплідності вівцематок становить 140–150 % в поєднанні з високими материнськими якостями та збереженістю приплоду. Ягнята народжуються міцними й великими. Жива маса одинаків — 5,3–5,6 кг, двійнят — 4,6–4,9 кг. Молодняк вирізняється інтенсивністю росту й розвитком м’ясних якостей. За підсисний період ягнята збільшують живу масу в 6–7 разів і на 127 день життя досягають 39,8 кг за середньодобового приросту 272 г і витратах корму на 1 кг приросту 4,4 кормових одиниць.

Структура породи

Порода складається з п’яти внутрішньопородних типів: асканійський кросбред, одеський, буковинський, дніпропетровський та асканійські чорноголові вівці.

Асканійська м’ясо-вовнова порода овець із кросбредною вовною в Україні

Найпоширеніша порода овець в Україні.

Додатково

Провідним господарством із розведення є державне підприємство «Дослідне господарство Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства» (Чаплинський район Херсонської області).

Література

  1. Польська П. І. Створення і використання в Україні племінної бази м’ясо-вовнового вівчарства світового рівня // Вівчарство. 2005. Вип. 31–32. С. 141–142.
  2. Польська П. І. Створення і використання м’ясо-молочно-вовнового вівчарства в Україні // Асканія-Нова. 2009. Вип. 2. C. 194–205.
  3. Вівчарство України / За ред. В. М. Іовенко. 2-ге вид., допов. і перероб. Київ : Аграрна наука, 2017. 488 с.

Автор ВУЕ

П. Г. Жарук


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Жарук П. Г. Асканійська м'ясо-вовнова порода овець // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асканійська м'ясо-вовнова порода овець (дата звернення: 29.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
15.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ