Асамблея конституційна

Асамбле́я конституці́йна (фр. assemblée — збори і лат. constitutio — устрій, установлення) — одна з організаційних форм розпрацювання та ухвалення конституції держави. Діє як тимчасовий орган.

Членів конституційної асамблеї обирають чи призначають у спеціально встановленому порядку. У «чистому» вигляді трапляється рідко. Здебільшого конституції приймають парламенти або їх затверджують унаслідок референдуму. Конституції Італії та Індії, наприклад, розробили й остаточно схвалили установчі збори, тобто орган, близький до конституційної асамблеї. У Єгипті конституційна асамблея розпрацювала й ухвалила конституцію, що діяла впродовж 2012–2014.

В Україні конституційна асамблея як спеціальний допоміжний орган, метою діяльності якого є підготовка законопроектів про внесення змін до Конституції України, діяла впродовж 2012–2014.

Література

  1. Шемшученко Ю. На шляху до Конституційної Асамблеї // Віче. 2012. № 1. С. 10–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2012_1_6
  2. Мартинюк Р. С. «Конституційна Асамблея» в Україні: спроба визначення природи органу // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія: Право. 2013. № 1 (7). С. 1–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_1_23
  3. The Indian Constituent Assembly: Deliberations on Democracy / Ed. by U. Bhatia. New York : Taylor & Francis, 2017. 238 p.

Автор ВУЕ

Ю. С. Шемшученко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шемшученко Ю. С. Асамблея конституційна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Асамблея конституційна (дата звернення: 23.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ