Архітектоніка

Архітекто́ніка (від грец. ἀρχιτεϰτονιϰή (τέχνη) — будівельне мистецтво) — багатозначний термін.

1) Архітектоніка у широкому розумінні — спосіб взаємозв’язку частин у ціле, базові принципи формотворення і співмірності, найзагальніші властивості й закономірності внутрішньої будови системи. Термін широко вживається в різних наукових дисциплінах, медицині, пром. дизайні тощо (напр., «архітектоніка науки», «архітектоніка культури», «архітектоніка ідентичності», «архітектоніка промислових форм», «архітектоніка носової порожнини», «архітектоніка костюму» та ін.).

2. Архітектоніка (архітектура);

3. Архітектоніка (літературознавство).Оприлюднено

Статус гасла: оприлюднено
Оприлюднено:
27.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ