Архітектоніка (архітектура)

Архітектоніка П’ятницької церкви в м. Чернігові

Архітекто́ніка — головний (основний) принцип композиційної побудови (див. Композиція) твору мистецтва.

Виявляється у членуванні й ритмічній побудові архітектурної форми, співвідношенні маси і простору, пропорціях, симетрії та асиметрії, ритмічній побудові архітектурної форми контрастному та нюансному співвідношенні частин і цілого.

Архітектоніка визначається загальною системою взаємозв’язків між окремими частинами композиції художнього цілого.

Література

  1. Архітектоніка // Мистецтво України : у 5 т. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. Т. 1. С. 90.
  2. Мардер А. П. Архітектоніка // Мардер А. П., Євреїнов Ю. М., Вечерський В. В. та ін. Архітектура: короткий словник-довідник / За заг. ред. А. П. Мардера. Київ : Будівельник, 1995. С. 26–27.
  3. Тимофієнко В. І. Архітектоніка // Архітектура і монументальне мистецтво. Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва ; Головкиївархітектура, 2002. С. 40.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Архітектоніка (архітектура) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архітектоніка (архітектура) (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.04.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ