Артс енд Крафтс

Дизайн Вільяма Морріса для шпалер «Трелліс», 1862

«Артс енд Крафтс» (від англ. Arts and Crafts Movement — рух «Мистецтва і ремесла») — дизайнерсько-мистецький рух у Великій Британії в 2-й пол. 19 ст. Відіграв важливу роль у формуванні стилю модерн і становленні промислової естетики (дизайну).

Історична довідка

Витоки руху відносять до 1861, коли В. Морріс (1834–1896; Велика Британія) організував фірму «Морріс, Маршалл, Фолкнер і компанія» (англ. «Morris, Marshall, Faulkner & Co.»), що виготовляла широку номенклатуру речей для побуту: меблі, кахлі, тканини, килими тощо.

1875 її перетворено у фірму «Морріс і компанія» («Morris & Co.»), яка спеціалізувалася на випуску шпалер і набивного текстилю.

1887 В. Морріс заснував підприємство «Товариство виставок мистецтв і ремесел» (англ. «Arts and Crafts Exhibition Society»). Невдовзі назву змінено на «Артс енд Крафтс» («Arts and Crafts»).

Ідейні джерела та особливості

Рух виник як негативна реакція на поширення машинного (масового) виробництва товарів, а його учасники декларували своєю метою перетворення виробництва предметів побуту на справжнє мистецтво і зростання престижу декоративно-ужиткового мистецтва.

Крім ідеології антиіндустріалізму на формування руху «Артс енд Крафтс» потужно вплинуло поширення ідей утопічного соціалізму і спроби їхнього втілення у суспільну практику. В. Морріс, який поділяв ідеї Р. Оуена (саме під цим впливом виникли кооперативи як організаційні форми об’єднання виробників Англії), сповідував ідеологію соціального мистецтва («мистецтва для народу»). Метою його діяльності був не так комерційний успіх (виробництво фірми В. Морріса спиралося виключно на ручну працю, собівартість товарів була високою і онкурувати із машинним виробництвом не могла), як соціальна місія — створення робочих місць, зокрема для жінок. У кооперативах, залучених до руху «Артс енд Крафтс», працювало чимало жінок (ткалі, дизайнерки, зокрема Джессі Ньюбері, 1864–1948; Енн Макбет, 1875–1948 та ін.); серед них — дружина і доньки Морріса. На відміну від інших утворених у 1870-х організацій із працевлаштування англійських жінок та сприяння збуту виготовленої ними продукції — «Жіночого робітничого товариства» («Ladies' Work Society»), «Товариства для продажу жіночих робіт» («Society for the Sale of Ladies' Work») — рух «Артс енд Крафтс» ставив за мету сприяти розвитку художнього таланту жінок, розкриттю мистецької обдарованості.

На формування естетичних принципів «Артс енд Крафтс» вплинуло декілька чинників, зокрема естетика прерафаелізму (див. Прерафаеліти), до якого належали Е. Берн-Джонс, Ф. М. Браун, Д. Г. Россетті, А. Хьюз та ін., а також на ранньому етапі творчості В. Морріс. Більшість прерафаелітів брали участь ще у діяльності фірми «Морріс, Маршал, Фолкнер и компанія».

Ще одним джерелом художніх інспірацій представників «Артс енд Крафтс» було мистецтво ландшафтної архітектури (дизайну), високо розвинене у Великій Британії. Ландшафтний дизайн безпосередньо вплинув на рослинний орнамент шпалер і текстилю, який виготовляли співпрацівники фірми В. Морріса. Найпоширенішими квітами в орнаментах стали характерні для флори Англії рослини: троянди, крокуси, іриси, лілії, нарциси, маргаритки, півонії, тюльпани, маки. Вплив садово-паркового мистецтва й садівництва особливо відчутний у роботах Ч. Ф. Войсі (1857–1941; Велика Британія), на якого, зокрема, справили враження публікації «Старе і нове садове ремесло» («Garden Craft Old and New») архітектора Дж. Седдінга (1838–1891; Велика Британія) і «Плановий (формальний) сад в Англії» («The Formal garden in England») архітектора Р. Бломфельда (1856–1942; Велика Британія).

Значення

Ідеї майстрів «Артс енд Крафтс» стали підґрунтям для виникнення «стилю Ліберті», за ім’ям підприємця А. Л. Ліберті (1843–1917; Велика Британія), що став синонімом модерну та Ар-нуво в Італії.

Джерела

The Collected Letters of William Morris : in 5 vol. Princeton : Princeton University Press, 2014.

Література

  1. Кар Л. де. Прерафаэлиты. Модернизм по-английски / Пер. с англ. Москва : АСТ, 2002. 128 с.
  2. Parry L. Textiles of the Arts & Crafts Movement. London : Thames & Hudson Ltd, 2005. 160 p.
  3. King B. M. Silk and Empire. Manchester : Manchester University Press, 2009. 224 p.
  4. Felce I. William Morris and the Icelandic Sagas. Cambridge : D. S. Brewer, 2018. 214 p.
  5. Kapur Sh. H. Industrial Revolution — a Transition for or Against Mission of Arts and Crafts #Movement // International Journal of Architecture and Infrastructure Planning. 2018. Vol. 4. № 1. P. 7–11.
  6. Teaching William Morris / Ed. by J. D. Martinek, E. C. Miller. Vancouver : Fairleigh Dickinson University Press, 2019. 318 p.

Автор ВУЕ

Г. А. Пархоменко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Пархоменко Г. А. Артс енд Крафтс // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Артс енд Крафтс (дата звернення: 1.03.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ