Артезіанські води

Артезіанські води.png

Артезіа́нські води [від назви франц. провінції Артуа (лат. Artesium), де у 12 ст. вперше в Західній Європі були побудовані артезіанські колодязі] — напірні пластові води підземні, що піднімаються свердловиною чи колодязем вище покрівлі водоносного пласта (див. Водоносний горизонт) або навіть фонтанують. Залягають переважно в знижених ділянках мульдоподібних тектонічних (див. Тектоніка) структур між водотривкими пластами (див. Водотривний горизонт) в умовах тиску гідростатичного, зумовленого переважно різницею висот їхніх областей живлення і поширення, а також в умовах літостатичного тиску й тектонічних напруг.

За складом — прісні чи солонуваті (умови активного водообміну) або солоні чи розсоли (умови застійного режиму). Артезіанські води, що залягають на значних площах і глибинах, утворюють складні багатоярусні гідрогеологічні структури — артезіанські басейни.

На території України артезіанські води поширені в межах Волино-Подільського артезіанського басейну, Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, Причорноморського артезіанського басейну, невеликих (Криворізького й Кінсько-Ялинського) артезіанських басейнів вод тріщинних на території Українського щита, а також невеликих синклінальних (див. Синкліналь) артезіанських басейнів Донецької, Карпатської та Кримської гідрогеологічних складчастих структур. Для України це важливий ресурс питних вод (близько 90 % запасів), вод мінеральних (родовища Миргорода, Моршина, Трускавця тощо), а також перспективних вод термальних (Закарпатський та Причорноморський басейни).

Література

  1. Руденко Ф. А. Гідрогеологія Української РСР. Київ : Вища школа, 1972. 174 с.
  2. Дробноход Н. И., Шестопалов В. М., Огняник Н. С. и др. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных условиях. Киев : Наукова думка, 1991. 272 с.
  3. Мандрик Б. М., Чомко Д. Ф., Чомко Ф. В. Гідрогеологія. Київ : Київський університет, 2005. 220 с.
  4. Камзіст Ж. С., Шевченко О. Л. Гідрогеологія України. Київ : Фірма «ІНКОС», 2009. 614 с.

Автор ВУЕ

В. М. Вовк


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вовк В. М. Артезіанські води // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Артезіанські води (дата звернення: 14.04.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
15.03.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ