Арматурні роботи

Армату́рні робо́ти — виготовлення і монтаж арматурних елементів залізобетонних конструкцій.

Арматурні роботи.jpg

Характеристика

Арматурні роботи полягають у підготовці (чищенні, випрямлянні, різанні, згинанні) арматурної сталі, заготовлянні арматури для попередньо напружених залізобетонних конструкцій, виготовлянні пласких сіток і каркасів, складанні просторових каркасів, а також у монтажі арматурних елементів.

Підготовку арматурної сталі проводять на арматурних верстатах. На кінцях арматурних стержнів для попередньо напружених конструкцій утворюють потовщення, запресовують втулки, висаджують анкерні (див. Анкер) головки та ін. Натяг арматури здійснюють механічним, електротермічним або електротермомеханічним способом.

Технологія

Пласкі сітки й каркаси шириною до 1 м виготовляють контактним зварюванням на одноточкових зварювальних машинах, широкі арматурні сітки й каркаси — на багатоточкових зварювальних машинах й автоматизованих потокових лініях. Просторові каркаси складають переважно на горизонтальних і вертикальних кондукторах-маніпуляторах — зварюють пересувними зварювальними машинами й апаратами, а також зв’язують дротом. Арматуру для монолітних конструкцій (наприклад, гребель) складають з елементів (сіток, каркасів тощо), з’єднуючи їх зварюванням із наступним надійним антикорозійним захистом.

Великорозмірні каркаси перевозять частинами й укрупнюють на будівельному майданчику до проектних розмірів дуговим або ванним зварюванням безпосередньо в проектному положенні (в опалубці) або поблизу від місця установки на заздалегідь обладнаному майданчику.

Стержні арматури, покладені поштучно, скріплюють в’язальним дротом або за допомогою спеціальних дротяних сполучних скріпок. Змонтовану арматуру закріплюють і оберігають від деформацій і зсувів. З’єднання арматурних елементів і монтаж арматурних конструкцій виконують за допомогою підйомного крана, використовуваного для подавання опалубки й бетонної (див. Бетон) суміші.

Арматуру фундаментів під колони промислових і цивільних споруд укладають на бетонну підготовку між щитами опалубки фундаментів. Легкі арматурні каркаси за невеликої висоти колон установлюють опусканням їх краном у готову опалубку. За великої висоти колон арматурний каркас заводять в опалубку, у якої попередньо зібрано дві або три стінки, і після цього завершують складання опалубного блока колони.

Армують плити перекриття укладанням у просторові конструкції готових зварних сіток, які з'єднують електродуговим зварюванням. Монтують арматурні каркаси прогонів і балок у готовому коробі опалубки. Зварні сітки й пласкі каркаси з одностороннім розташуванням робочих стержнів з'єднують на місці установки без зварювання з напуском верхнього каркасу.

Для утворення хрестоподібних з’єднань під час виготовлення каркасів і сіток застосовують контактне точкове зварювання.

Арматурні роботи виконують спеціалізовані або комплексні бригади.

Джерело

  • ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Київ : Мінрегіонбуд, 2010. 71 с.

Література

  1. Залізобетонні конструкції / За ред. П. Ф. Вахненко. Київ : Вища школа, 1999. 508 с.
  2. Карвацька Ж. К., Карвацький Д. В. Будівельні конструкції. 2-ге вид., перероб. й допов. Чернівці : Прут, 2008. 516 с.
  3. Пермяков В. О., Нілов О. О., Шимановський О. В. та ін. Металеві конструкції. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Сталь, 2010. 869 с.
  4. Архітектура будівель і споруд / Уклад. І. І. Романенко. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2011. 167 с.
  5. Крамарчук А. П., Ільницький Б. М., Бобало Т. В. Будівельні конструкції. Львів : Львівська політехніка, 2016. 200 с.
  6. Дворкін Л. Й., Лаповська С. Д. Будівельне матеріалознавство. Київ : Кондор, 2017. 448 с.

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Арматурні роботи // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Арматурні роботи (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
23.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ