Арифметичний ряд

Арифмети́чний ряд порядку [math]n[/math]послідовність значень полінома степеня [math]n[/math] [math]\;\;\;\;p(x)=a_0+a_1 x+a_2 x^2+⋯+a_n x^n\;\;\;\;[/math] у точках, визначених послідовними невід’ємними (див. Нуль, Числа додатні) значеннями змінної величини [math](x=0,1,2,…)[/math]. За [math]n = 1[/math] арифметичний ряд – це арифметична прогресія з першим членом [math]a_0[/math] й різницею [math]a_1[/math].

Література

Алексеева Е. Е. Определение арифметического ряда и его свойства. Методика определения выражения общего члена арифметического ряда // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2006. № 4 (33). С. 293–302.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Арифметичний ряд // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Арифметичний ряд (дата звернення: 1.08.2021).Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ