Антропосоціологія

Антропосоціоло́гія (від антропо… і соціологія) — багатозначний термін:

1) Соціологічна теорія, яка, інтерпретуючи дані антропологічної науки, встановлює безпосередній зв’язок соціального стану індивідів і груп з анатомо-фізіологічними ознаками людини (розмір і форма черепа, зріст, колір волосся тощо) і на цій основі розглядає всі суспільні явища і процеси. Засновником теорії є соціолог Ж. Вашер де Лапуж (1854–1936; Франція), який розвинув теорію Ж. А. де Гобіно про арійців як про вищу аристократичну расу, відніс до вищої раси дворян і буржуа.

2) Те саме, що расово-антропологічна школа в соціології, яка обґрунтовує расову нерівність, посилаючись на біологічні закони боротьби за існування та природний відбір. Расово-антропологічна школа розглядає соціальне життя й культуру як продукт расово-антропологічних чинників; соціальну поведінку тлумачить як таку, що зумовлена біологічною спадковістю; расові змішування інтерпретує як шкідливі для суспільства, культури та соціального розвитку в цілому.

Література

  1. Biddiss, Michael D. Father of Racist Ideology: The Social and Political Thought of Count Gobineau. New York, 1970.314 p.
  2. Захарченко,Марко, Погорілий,Олександр. Історія соціології: Від античності до початку ХХ століття. К., 1993. 336 c.
  3. Добреньков В., Кравченко А. Социальная антропология. М.: ИНФРА-М, 2009. 688 с.
  4. Тагиефф, Пьер-Андре. Цвет и кровь. Французские теории расизма. М.: Ладомир, 2009. 238 с.
  5. Поправко О.В. Антропологія Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. 285 с.
  6. Соціальна антропологія: підручник для вищ. навч. закл.Борисова О. В. Київ : Кондор-Видавництво, 2017. 412 с.

Автор ВУЕ

Т. В. Цимбал


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Цимбал Т. В. Антропосоціологія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антропосоціологія (дата звернення: 22.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
05.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ