Антифібринолітичні засоби

Антифібриноліти́чні за́соби (від анти... та фібриноліз), інгібітори фібринолізу — група антигеморагічних препаратів, дія яких зумовлена здатністю пригнічувати системи фібринолізу (група АТХ В02А).

Представлені двома групами препаратів:

1) амінокислотами (група АТХ АВ02АА);

2) інгібіторами протеїназ — апротинін, альфа1-антитрипсин, камостат (група АТХ В02АВ).

Механізм специфічної дії антифібринолітиків-амінокислот (амінокапронова, транексамова, амінометилбензойна кислоти) зумовлений конкурентним пригніченням активаторів плазміногену і частковим пригніченням активності плазміну, інгібуванням біогенних поліпептидів — кінінів.

Застосовують ентерально та парентерально для зупинення кровотеч під час хірургічних втручань, при різних патологічних станах, що супроводжуються підвищенням фібринолітичної активності крові та тканин.

Із групи інгібіторів протеїназ найширше застосовують апротинін. Він інгібує найважливіші протеїнази плазми крові, клітинних елементів і тканин — калідиногенази, плазмін, трипсин, хімотрипсин, калікреїн, які відіграють важливу роль у розвитку патофізіологічних реакцій, утворюючи оборотні стехіометричні ферментно-інгібіторні комплекси. Терапевтичний ефект апротиніну зумовлений пригніченням протеолітичного впливу плазміну і блокадою активізації плазміногенезу автогенними активаторами.

Застосовують апротинін:

  • внутрішньовенно при гіперфібринолітичних кровотечах (генералізований первинний і вторинний гіперфібриноліз);
  • як допоміжну терапію на початковій фазі розвитку коагулопатій (після застосування гепарину і заміщення введення факторів зсідання крові до розвитку ефекту);
  • при масивних кровотечах під час тромболітичної терапії.

Завдяки широкому спектру інгібувальної дії, апротинін застосовують не лише як антифібринолітик, а й профілактичний і терапевтичний засіб при порушеннях інших ферментних систем.

Гальмівна дія на калікреїн-кінінову систему дає змогу застосовувати апротинін для профілактики й лікування шоку різних форм (ендотоксичного, травматичного, гемолітичного). При гострих панкреатитах апротинін запобігає деструктивним процесам у підшлунковій залозі.

Література

  1. Машковский М. Д. Лекарственные средства. 16-е изд., перераб., испр. и доп. Москва : Новая волна, 2012. 1216 с.
  2. Чекман І. С., Горчакова Н. О., Казак Л. І. та ін. Фармакологія / Ред. І. С. Чекман. 3-є вид., випр. та доопрац. Вінниця : Нова книга, 2016. 784 с.
  3. Довідник лікарських засобів, зареєстрованих в Україні станом на 18.12.2017. URL: https://medhub.info
  4. Энциклопедия лекарств РЛС®. URL: https://www.rlsnet.ru/
  5. ATC / DDD Index 2018 // WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
  6. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск десятий. Київ, 2018. 1222 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бухтіарова Т. А. Антифібринолітичні засоби // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антифібринолітичні засоби (дата звернення: 23.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ