Антиметаболіти

Антиметаболі́ти (від анти… та метаболіти) — речовини, які структурно близькі до природних продуктів обміну речовин і гальмують перетворення та фізіологічні ефекти цих ендогенних сполук.

Найважливішими антиметаболітами є структурні аналоги вітамінів, гормонів та азотистих основ нуклеотидів (пуринів і піримідинів). Зокрема, антиметаболіти — структурні аналоги вітамінів — інактивують вітаміни, руйнуючи або перетворюючи їхні молекули на неактивні форми, також здатні заміщувати коферменти в активних центрах вітамінів (у деяких джерелах ці препарати визначають як антивітаміни).

До них, зокрема, відносять:

  • структурні аналоги параамінобензойної кислоти (сульфаніламіди), які пригнічують синтез фолієвої кислоти і гальмують ріст мікроорганізмів;
  • структурні аналоги вітаміну К — кумарини (варфарин, тромексан), що блокують утворення протромбіну, проконвертину та інших факторів зсідання крові;
  • структурні аналоги фолієвої кислоти, які гальмують синтез кислот нуклеїнових, мають цитостатичну дію.

Антиметаболіти застосовують як антибактеріальні засоби (сульфаніламіди) при порушеннях зсідання крові (кумарини), як протипухлинні засоби (аналоги фолієвої кислоти).

Структурні аналоги гормонів, можуть зменшувати або припиняти дію природних гормонів, включають антитиреоїдні препарати, антиестрогени, антиандрогени та ін., які застосовують у разі порушень функціональної активності залоз внутрішньої секреції різного генезу.

Окремою групою антиметаболітів є структурні аналоги пурину тапіримідину, які належать до протипухлинних препаратів.

Література

  1. Машковский М. Д. Лекарственные средства. 16 изд., перераб., испр. и доп. Москва : Новая волна, 2012. 1216 с.
  2. Харкевич Д. А. Фармакология. 12-е изд., испр., перераб. и доп Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 760 с.
  3. Чекман І. С., Горчакова Н. О., Казак Л. І. та ін. Фармакологія. / Ред. І. С. Чекман. 3-тє вид., випр. та доопрац. Вінниця : Нова книга, 2016. 784 с.
  4. Довідник лікарських засобів зареєстрованих в Україні станом на 15.07.2019. URL: https://medhub.info
  5. Энциклопедия лекарств РЛС. URL: https://www.rlsnet.ru/
  6. ATC / DDD Index 2020 // WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
  7. Fry M. Antivitamins And Vitamin Antagonists // Raw Food Explained. URL: http://www.rawfoodexplained.com/vitamins/antivitamins-and-vitamin-antagonists.html

Автор ВУЕ

Т. А. Бухтіарова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бухтіарова Т. А. Антиметаболіти // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антиметаболіти (дата звернення: 18.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
07.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ