Антикорозійність


властивість матеріалу зберігати свої якості в умовах агресивного середовища