Антикодон

Антикодон.png

Антикодо́н (від анти... і кодон) — ділянка транспортної рибонуклеїнової кислоти (тРНК), що складається з трьох нуклеотидів (триплет), які мають незаміщені водневі зв’язки. Послідовність триплету тРНК обернена кодону матричної (інформаційної) рибонуклеїнової кислоти (мРНК, або іРНК), тому його називають антикодоном. Він комплементарний (див. Комплементарність) триплету мРНК і є розпізнавальним знаком цього типу тРНК. Кожній амінокислоті відповідає одна або кілька тРНК, які зв’язуються зі специфічною для них амінокислотою, просувають її до рибосоми. Потім завдяки взаємодії антикодону з кодоном визначають порядок розташування амінокислоти в поліпептидному ланцюзі, таким чином реалізуючи генетичну інформацію в процесі біосинтезу білка.

Література

  1. Тоцький В. М. Генетика. 3-тє вид., виправл. та допов. Одеса : Астропринт, 2008. 712 с.
  2. Льюин Б. Гены / Пер. с англ. Москва : БИНОМ-Пресс, 2011. 896 с.
  3. Lodish H., Berk A., Matsudaira P. et al. Molecular Cell Biology. 8th ed. New York : W. H. Freeman, 2016. 1170 p.


Автор ВУЕ

Я. О. Межжеріна


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Межжеріна Я. О. Антикодон // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антикодон (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ