Антикліналь

Антикліналь.jpg

Антикліна́ль (від анти… та грец. ϰλίνω — нахиляти) — складка верств гірських порід, обернена опуклістю (випуклістю) догори, у ядрі якої залягають стратиграфічно давніші породи. Термін стосується верств гірських порід, що подібно нахилені у протилежні сторони.

Антикліналь утворюється внаслідок бокового стискання пластів. У нафтогазоносному басейні часто слугують пастками для скупчень вуглеводнів. Під час підземного розроблення корисних копалин, приурочених до антикліналі, враховують, що її покрівля є пологою опорною аркою.

Література

  1. Горная энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. Е. А. Козловский; Ред. кол.: М. И. Агошков, Н. К. Байбаков, А. С. Болдырев и др. Москва, 1984. Т. 1.
  2. Международный тектонический словарь / Пер. с англ.; под ред. Дж. Денниса, Г. Муравски, К. Вебера. Москва, 1991.
  3. Самчук І. М. Виявлення похованих антиклінальних структур за допомогою аналізу карт азимутів падіння порід // Геоінформатика. 2016. № 4.

Автор ВУЕ

І. С. Потапчук


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Потапчук І. С. Антикліналь // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антикліналь (дата звернення: 17.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
28.04.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ