Антигерой

Портрет Доріана Грея. Худ. Олбрайт Айвен, 1943–1944

Антигеро́й (від анти… та герой) — тип головного літературного героя, позбавлений героїчних рис або наділений яскраво негативними рисами. Синонімами до антигероя є трикстер і байронічний герой.

Засади концепції антигероя можна простежити в давньогрецьких класичних драмах, текстах римської сатири та прикладах ренесансної літератури. Власне термін уперше було використано в критичному огляді роману Д. Дідро «Племінник Рамо» у 18 ст. Більшої популярності поняття антигерой набуло в епоху романтизму, коли молоде покоління митців почало сумніватися в класичних уявленнях ідеальної людини. До активного вжитку в літературознавстві термін «антигерой» потрапив завдяки твору «Записки з підпілля» («Записки из подполья», 1864) Ф. Достоєвського.

Літературний герой цього типу був породжений дегуманізацією суспільного життя, що обмежувало свободу особистості й водночас насичувало її свідомість фальшивими «цінностями», не підтвердженими життєвою практикою.

Основа діяння антигероя — нігілістичний бунт, позбавлений суспільної мети. Найчастіше історія завершується трагічно, але не для того, щоб показати, що зло завжди буде переможене, возвеличуючи моральні якості героя, а для того, щоб зобразити справедливе покарання за скоєне антигероєм.

У сучасній критиці термін «антигерой» застосовують до морально роздвоєних персонажів без чітких соціально-етичних принципів. Класичні приклади літературних антигероїв — Емма Боварі Г. Флобера, Гекльберрі Фінн Марка Твена, Доріан Грей О. Вайлда, Чичиков М. Гоголя, Остап Бендер І. Ільфа і Є. Петрова, Арсен Люпен М. Леблана.

Сучасне мистецтво активно використовує образ антигероя в коміксах і кінофільмах.

Література

  1. Герой і антигерой / За ред. Д. В. Затонського. Київ : Наукова думка, 1965. 176 с.
  2. Котова І. А. Поняттєва та ціннісна складові концептів ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ в англомовному кінодискурсі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). 2013. Вип. 18. С. 289–295.
  3. Котова І. А. Образна складова концептів ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ в англомовному кінодискурсі // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. 2014. № 1103. Вип. 78. С. 41–48.
  4. Живолупова Н. В. «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского и субжанр «исповеди антигероя» в русской литературе второй половины 19-го–20-го века. Нижний Новгород : Дятловы горы, 2015. 736 с.

Автор ВУЕ

О. В. Білий


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білий О. В. Антигерой // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антигерой (дата звернення: 1.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: оприлюднено
Оприлюднено:
23.03.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ