Анограма тонколиста

Helecho Anogramma leptophylla 2010-4-08 SierraMadrona.jpg

Аногра́ма тонколи́ста (Anogramma leptophylla) — вид судинних рослин родини геміонітидових. Терофіт. Озимий однорічник 15–25 см заввишки, вегетує з вересня до липня. Вайї диморфні, тонкі, ніжні, перетинчасті, голі, на червонувато-бурих черешках без зчленування. Розмножується спорами та вегетативно. Спороносить у липні.

Ареал виду охоплює субтропічні і помірно теплі області: Атлантичну Європу, Середземномор’я, Західне та Східне Закавказзя, гірський Туркменістан (Копетдаг), в Україні — Південний берег Криму (гори Аю-Даг, Кастель), Керченський півострів.

Аногра́ма тонколи́ста зростає на магматичних інтрузивних відслоненнях кислих, нейтральних та основних порід, у тріщинах і нішах, під порфіровими й габро-діабазовими брилами, де накопичується вологий дрібнозем. Часто росте разом із печіночниками. Кількість особин у популяції коливається від декількох десятків до 5–6 сотень, залежно від вологозабезпеченості. На г. Аю-Даг налічується до 500, на г. Кастель — близько 50, на Керченському півострові (Караларський степ) — до 650 особин. Природоохоронний статус виду — зникаючий. Аногра́му тонколи́сту занесено до Червоної книги України. Причини зміни чисельності: вузька еколого-ценотична амплітуда, коливання вологозабезпеченості, антропогенний вплив. На г. Кастель екотопи інтенсивно руйнуються під час будівництва доріг і розроблення кар’єрів будівельних матеріалів. Аногра́му тонколи́сту охороняють у заказнику загальнодержавного значення «Аю-Даг». Заборонено несанкціоноване збирання рослин, гербаризація, знищення місцезростань, проведення будівництва та розроблення кар’єрів у місцях зростання виду.

Література

  1. Червона книга України. Рослинний світ / За заг. ред. Я. П. Дідуха. Київ, 2009. 900 с.
  2. Christenhusz M., Zhang X.-Ch., Schneider H. A Linear Sequence of Extant Families and Genera of Lycophytes and Ferns // Phytotaxa. 2011. № 19. Р. 7–54. URL: http://www.mapress.com/phytotaxa/content/2011/f/pt00019p054.pdf

Автор ВУЕ

В. В. Протопопова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Протопопова В. В. Анограма тонколиста // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анограма тонколиста (дата звернення: 29.03.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.03.2020

Покликання на статтю