Анклав

1) певна невелика територія у поліетнічній країні, заселена переважно представниками одного етносу; 2) територія держави, оточена територією іншої держави