Анемія

Анемі́я (грец. ἀναιμία — безкрівʼя) — клініко-гематологічний синдром, для якого характерне зменшення кількості еритроцитів та/або зниження рівня гемоглобіну в крові.

Анемія може бути як самостiйним захворюванням, так i синдромом рiзних захворювань. Розвиток анемії може бути зумовлений генетичними факторами (серпопастоклітинна анемія), характером харчування, гормональними порушеннями, захворюваннями кишківника, печінки, нирок, автоімунними станами, оперативним втручанням тощо. Нерідко анемія є супутнім симптомом інфекційних захворювань й онкологічних хвороб. Рефрактерні анемії є проявом мієлодиспластичного синдрому.

За механізмом усі анемії поділяють на три групи:

  • анемії через порушення кровотворення (дефіцитні, апластичні, рефрактерні);
  • анемії внаслідок підвищеного руйнування еритроцитів (гемолітичні);
  • анемії, пов’язані з крововтратою (постгеморагічні).

Діагностують анемію за результатами клінічного аналізу крові. Ступінь еритроцитопенії відрізняється за різних форм анемії. У разі залізодефіцитної анемії на тлі хронічних крововтрат кількість еритроцитів може бути в нормі або нерізко зниженою — 3,0–3,6 × 1012/л. За гострої крововтрати, В12-дефіцитної, гіпопластичної та гемолітичної анемії після гемолітичного кризу може знижуватися до 1,6–1,0 × 1012/л, що є показанням до невідкладних лікувальних заходів.

Література

  1. Шиффман Фр. Дж. Патофизиология крови / Пер. с англ. Москва; Санкт-Петербург : Бином ; Невский диалект, 2000. 448 с.
  2. Гематологія та трансфузіологія / За ред. С. М. Гайдукової. Київ : ВПЦ «Три крапки», 2001. 752 с.
  3. Виговська Я. І. Анемія хронічних хвороб: патогенез, діагностика, лікування (лекція) // Український медичний часопис. 2012. № 6. С. 76–79.
  4. Дементьева И. И., Чарная М. А., Морозов Ю. А. Анемии. Руководство. Библиотека врача-специалиста. Москва : Гэотар-Медиа, 2013. 304 с.
  5. Дорош О. І., Цимбалюк-Волошин І. П., Поліщук Р. С. та ін. Набута апластична анемія: особливості клініко-лабораторних проявів та перебігу хвороби, аналіз лікування // Современная педиатрия. 2016. № 6. С. 33–42.

Автор ВУЕ

Т. І. Тюпка


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Тюпка Т. І. Анемія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анемія (дата звернення: 28.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.03.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ