Гемоглобін

складний залізовмісний білок еритроцитів, що забезпечує транспорт дихальних газів в організмі тварин і людини

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ