Англійці

Англійці у серії "Держави Європи", 1861. Майстер Утагава Йосікадзу

Англі́йці (самоназва — Englishmen, Englishwomen) — нація, представники якої становлять більшість населення Великої Британії.

Назва «англійці» походить від етноніма англи, який належав одному з англосаксонських племен, що в 5–6 ст. оселилися на території сучасної Великої Британії.

Англійці становлять 51,41 % населення Великої Британії, 60,38 % населення Англії. За даними перепису 2011, англійцями себе вважали понад 37,6 млн мешканців Англії та Велсу (67 %). Англійці також мешкають у США (27,6 млн), Австралії (7,2 млн) і Канаді (6,6 млн).

Англійці говорять англійською мовою.

Переважно сповідують християнство та належать до Церкви Англії. Також є протестанти й католики.

Англійці — нащадки англосаксів, які ввібрали місцеві кельтські елементи (див. Бритти) і згодом змішалися з норманами, утворивши в 13–14 ст. єдину англійську національну спільність.

За даними палеогенетичних досліджень, предки англійців з’явилися на Британських островах в епоху неоліту (4–3 тис. до н. е.). Подальші завоювання Британії, відомі за археологічними й писемними джерелами, не призводили до повної зміни населення. Ключову роль в етнокультурному розвитку давнього населення Англії відіграли поширення культури дзвоноподібних келихів бронзової доби (3 тис. до н. е.) та розквіт культури бриттських племен Західної та Центральної Європи.

У 17 ст. англійці утворили націю. Формування модерної англійської національної ідентичності стало наслідком низки взаємопов’язаних чинників. Важливе значення мали розквіт англійської літературної мови й культури нового часу, втрата Англією материкових земельних володінь у Європі через поразку у Столітній війні, Реформація та утворення англіканської церкви, військово-політичне протистояння з католицькою Іспанією та Францією, епоха романтизму, піднесення та розпад Британської імперії.

У 17–19 ст. багато англійців переселилися в колонії Англії, де вони стали одним із компонентів у формуванні відповідних націй. Своєрідність історичного розвитку Англії сприяла збереженню багатьох традиційних рис у побуті та суспільному житті англійців.

Література

  1. Johnson P. The Offshore Islanders: a History of the English People. London : Phoenix, 1998. 480 p.
  2. Jones E. The English Nation: The Great Myth. Stroud : Sutton Publishing Limited, 2003. 456 p.
  3. Wasson E. A History of Modern Britain: 1714 — to the Present. Hoboken : Wiley-Blackwell, 2009. 424 p.
  4. Taylor D. Who do the English Think they Are?: from the Anglo-Saxons to Brexit. Stroud : The History Press, 2018. 320 p.

Автор ВУЕ

Г. М. Казакевич


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Казакевич Г. М. Англійці // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Англійці (дата звернення: 24.02.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
04.02.2020

Покликання на статтю