Англійський конституціоналізм

Англі́йський конституціоналі́зм, британський конституціоналізм — політична система, політико-правова теорія та механізм державного управління Великої Британії, що ґрунтується на ідеях верховенства парламенту та верховенства права, а також відсутності конституції в традиційному її розумінні.

Історична довідка

Змістовні та функціональні характеристики англійського конституціоналізму зумовлені особливостями еволюційного становлення вестмінстерської демократії в Англії, зокрема, багатовіковим формуванням ліберальної нації-держави з єдиним національним ринком, етикою індивідуалізму та накопичення, високим рівнем правової та господарської незалежності, становленням класу великих власників, які намагалися парламентськими засобами обмежити владу короля тощо.

Історично склалися дві різні підвалини англійського конституціоналізму — писана й неписана конституції. Остання об’єднує статути (закони), судові прецеденти, конституційні звичаї та доктринальні джерела, а також так звані конституційні угоди, які сформувалися в повсякденній політичній практиці: процедура формування уряду лідером партії, яка перемогла на загальнонаціональних виборах, парламентська відповідальність уряду, робота парламентських комітетів тощо. Писану конституцію утворює низка законів, ухвалених парламентом, зокрема: Велика хартія вольностей 1215; Габеас корпус акт 1679; Білль про права 1689; закони про парламент 1911 та 1949; Вестмінстерський статут 1931; акти про міністрів Корони 1937, 1964 та 1975; акти про перів 1963 і 1999; акти про народне представництво 1949, 1969, 1983 і 2000; акт про місцеве самоврядування 1972.

Відповідно, основу парламентської системи становлять окремі закони, прецеденти та звичаї.

Характеристика

Законодавчу владу утворюють король / королева, Палата лордів (Верхня палата) і Палата громад (Нижня палата). Главою держави у Великій Британії формально є спадкоємний король (королева), хоча де-факто його / її повноваження реалізує національний уряд, який, репрезентуючи виконавчу владу, є підзвітним парламенту. Статус монарха визначає принцип «царює, але не править». Відповідно, країною керує парламент від імені короля.

Англійський конституціоналізм ґрунтується на ідеях верховенства права та парламенту, а також відсутності конституції в традиційному її розумінні. Англійський конституціоналізм визначає основні конституційно-правові характеристики Великої Британії як держави, суспільства і країни. Так, за державно-територіальним устроєм держава є унітарною, за змістом правління — конституційною, за формою правління — монархією. Суспільство є громадянським, а країна — демократичною. Найбільш впливовим суб’єктом державної влади є обраний народом парламент, що забезпечує законодавчий процес.

Визначальною обставиною англійського конституціоналізму є пріоритет правового порядку, який забезпечують демократичні засади правління, гарантовані права та свободи, вільний ринок, недоторканність індивіда та громадянського суспільства і, як наслідок, усталена соціальна динаміка. Право унормовує різноспрямовані індивідуальні та колективні інтереси, підпорядковуючи їх завданням соціального зростання, накопичення багатства, реалізації можливостей кожного індивіда, що забезпечує безумовний пріоритет інтеграційних процесів, сприяє досягненню цілей соціального розвитку.

Судову владу здійснюють від імені короля / королеви. Спеціалізований орган конституційного контролю не передбачений.

Також розвинене місцеве самоврядування: населення графств, міст і сіл безпосередньо обирає мерів.

Література

  1. Бориславська О. М., Різник С. В. Організація державної влади в сучасному світі. 2-ге вид. Львів : ПАІС, 2013. С. 76–78.
  2. Алебастрова И. А. Конституционализм как правовое основание социальной солидарности. Москва : Проспект, 2016. 552 с.
  3. Mcllwain C. H. Constitutionalism: Ancient and Modern. New Jersey : The Lawbook Exchange, 2017. 162 p.
  4. Dicey A. V. Comparative Constitutionalism / Ed. by J. W. Allison. Oxford : OUP, 2019. 400 p.

Автор ВУЕ

М. П. Недюха


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Недюха М. П. Англійський конституціоналізм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Англійський конституціоналізм (дата звернення: 15.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
04.02.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ