Аналітика політична


Аналі́тика політи́чна ― теоретико-прикладна, цілісна система політичного наукового знання щодо процесу, суб’єктів, методів та процедур підготовки, ухвалення та реалізації політичних рішень.

Основними структурними елементами або підсистемами, що формують сучасний зміст політичної аналітики як явища та відповідного поняття, є відносно самостійні, із власним методологідним статусом політологічні наукові дисципліни: аналіз політичний, політичне прогнозування, консультування політичне, теорія ухвалення політичних рішень.

Базовим системотвірним елементом політичної аналітики є політичний аналіз, який визначає алгоритм і пояснює підготовку, ухвалення та реалізацію політичних рішень, забезпечує увесь цей процес потрібними методами і процедурами розв’язання політичних проблем, а також регулює органічний взаємозв’язок і взаємозумовленість усіх структурних елементів політичної аналітики в її реальному функціонуванні як цілісної системи. Саме тому політичну аналітику потрібно розглядати не тільки в предметному, а й у процесуальному вимірі — як сучасну цілісну експертно-аналітичну систему методів і процедур здійснення циклічного, замкнутого процесу формулювання й аналізу політичних проблем, а також політичного прогнозування, консультування та імплементації політичних рішень, які первісно сформовані політичним аналітиком і політичним експертом під час проведення політичного аналізу.

Література

  1. Кальниш Ю. Г. Витоки та наукова эволюция політичної аналітики: історіографічна періодизація // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. 2006. № 1;
  2. Рубанов В. В. Методологічна сутність політичної аналітики // Політ. менеджмент. 2008. № 3;
  3. Рубанов В. В. Політична аналітика як цілісна система теоретико-прикладного наукового знання // Вiсник Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. Сер.: Питання політол. 2008. № 796;
  4. Рубанов В. В. Теорія та методологія політичної аналітики. Харків, 2012;
  5. Петренко І. І. Аналіз державної політики в системі політичної аналітики // Гуманіт. студії. 2014. Вип. 23.

Автор ВУЕ

В. В. Рубанов

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Рубанов В. В. Аналітика політична // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналітика політична (дата звернення: 27.01.2022).


Оприлюднено


Оприлюднено:
31.10.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ