Анаболія

Анаболі́я (від грец. ἀναβολή — насип, сходження, підйом), надставка, пролонгація — тип філембріогенезу, так звана надставка кінцевих стадій розвитку, виникнення в процесі еволюції нових стадій формотворення на пізніх етапах ембріогенезу.

Історична довідка

Термін «анаболія» запровадив 1912 О. М. Сєверцов (Росія). Він уважав, що біогенетичний закон відображає саме анаболію: появу нових формотвірних стадій у нащадків порівняно з еволюційними предками, стадії яких просуваються в онтогенезі назад.

Характеристика

Період формування органа або структури, які зазнали анаболії, подовжується. Виникнення кожної анаболії пересуває останні стадії розвитку «углиб» онтогенезу. Новими стадіями онтогенезу є зміни будови скелета хребетних: зрощення хрящів і кісток у дорослих особин, незрослих у їхніх предків; диференціація м’язів; розподіл кровоносних судин.

Приклади

Прикладом анаболії може слугувати додавання нових стадій розвитку кінцівки коня: посилений розвиток середнього пальця й поступова редукція бічних. Додаткові пристосування для розповсюдження насіння деяких видів рослин, зокрема крилоподібні вирости, утворюються як анаболії, пов’язані з відновленням росту тканин зав’язі і чашолистків на останніх стадіях формування насінин. Див. також абревіація — еволюційні зміни, які вважають негативною анаболією.

Література

  1. Северцов А. Н. Собрание сочинений : в 5 т. Москва; Ленинград : Академия наук СССР, 1945. Т. 3. С. 361–452.
  2. Gould S. J. Ontogeny and Phylogeny. Cambridge; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 1977. 501 p.
  3. Градов О. В. Метод сеток Безье — Д’арси-Томпсона в реконструкции морфогенеза и абиогенеза: элементарная биомиметическая модель // Morphologia. 2011. Т. 5. № 3. С. 5–23.
  4. Основи еволюційної теорії / Уклад.: О. Ю. Галкін, Л. О. Тітова. Київ : Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського, 2018. 121 с.

Автор ВУЕ

Я. О. Межжеріна


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Межжеріна Я. О. Анаболія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анаболія (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
04.08.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ