Аміни біогенні


продукти декарбоксилювання амінокислот