Амортизація

Амортиза́ція (лат. amortisatio — погашення, від mors (mortis) — смерть)— багатозначний термін:

1) В економіці — систематичний розподіл вартості основних засобів виробництва, інших необоротних та нематеріальних активів мірою їхнього зношування упродовж терміну їх корисного використання чи експлуатації на виготовлену продукцію та використання цієї вартості для відтворення засобів праці. Амортизація — процес поступового перенесення вартості необоротних і нематеріальних активів на собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) або на витрати обігу. Амортизація нараховується лише за фізичного зносу необоротних активів.

Джерела

Податковий кодекс України: станом на 24 січ. 2019 р. Харків : Право, 2019. 806 с.

Література

  1. Любар О. О. Амортизація: економічна сутність, особливості нарахування та відображення в бухгалтерському обліку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 117–131.
  2. Осмятченко В. О., Тесленко Т. І., Герасименко О. М. та ін. Бухгалтерський облік. Київ : Простобук, 2017. 552 с.
  3. Гурова К. Д., Колупаєа І. В., Шелест О. Л. та ін. Економіка і фінанси підприємства. Харків : Іванченко І. С., 2018. 792 с.


2) У техніці — поглинання (пом’якшення) ударів у машинах, пристроях, спорудах тощо за допомогою амортизаторів.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Амортизація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Амортизація (дата звернення: 11.07.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
04.02.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ