Американський конституціоналізм

Сцена підписання Конституції США 17 вересня 1787. Худ. Крісті, Говард Чендлер, 1940

Америка́нський конституціоналі́зм ― поняття, поширене в соціальній і політико-правовій науці:

  1. правління, уґрунтована вихідними положеннями Конституції США як акта найвищої юридичної сили;
  2. політична система, узасаднена конституцією та конституційними методами правління;
  3. політико-правова теорія, яка доводить необхідність встановлення конституційного устрою;
  4. правова (конституційна) ідеологія, яка забезпечує усталеність, неперервність, єдність нормотворчості та нормозастосування, законотворчого та законодавчого процесів, є засобом визначення особливостей функціонування політичної системи, формування, організації та діяльності ключових ланок державного механізму;
  5. політико-правовий механізм забезпечення взаємодії правової держави, громадянського суспільства та громадянина відповідно до приписів Конституції США, передусім конституційно визначених цінностей свободи народу, ринку, приватної власності, підприємництва, гарантій прав людини й громадянина, які детермінують демократичний устрій як різновид правового порядку.

Характеристика

Американський конституціоналізм розуміють як спосіб і засіб, ресурс соціального розвитку, досягнення людиною цілей своєї діяльності, реалізованих на засадах верховенства права. Зміст американського конституціоналізму може бути визначений гаслом: «Жити, щоби жити», що знаходить своє практичне втілення у формуванні людини-власника з розвиненим почуттям власної гідності та відповідальності. При цьому призначення конституції вбачають у тому, щоби, стримуючи претензії держави, стимулювати приватну ініціативу, підприємництво й соціальну творчість як основу народного добробуту, особистісного успіху та всезагального процвітання. Зазначене, з одного боку, дозволяє уникнути популізму, а з іншого, ― формує людину як творця власної долі, суб’єкта соціальних змін, що досягається на конституційно визначених засадах ринкової конкуренції, гарантіях реалізації прав і свобод людини та громадянина.

Ключовою рисою змістового наповнення та функціональної реалізації вимог американського конституціоналізму є принцип «розподілу влад».

Американський конституціоналізм передбачає також розмежування компетенції між федерацією та штатами, кожен з яких має власну конституцію. Влада у територіальних одиницях ― штатах ― побудована за ознакою залишкових повноважень. Місцеве самоврядування органічно вмонтоване в систему державно-територіального устрою штатів, зокрема через організацію врядування у містах.

Наведені значення зумовлені сутнісними та функціональними характеристиками, нормативно-правовими приписами лібералізму, федералізму, республіканізму, судового контролю, що закріплено Конституцією США. При цьому спеціалізований орган конституційного контролю не передбачений. Американський конституціоналізм знайшов своє органічне втілення в тексті й дусі Конституції США, що зобов’язує кожного президента США «всіма силами охороняти, захищати і підтримувати» останню.

Ідеологами американського конституціоналізму вважають Дж. Вашингтона, А. Гамільтона, Б. Данема, Т. Джефферсона, Дж. Медісона, Т. Пейна, Дж. Ролза, А. де Токвіля, Ф. фон Гайєка та ін.

Література

  1. Егоров С. А. Конституционализм в США: политико-правовые аспекты / Отв. ред.: А.А. Мишин. Москва : Наука, 1993. 198 c.
  2. Бориславська О. М. Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія. 2-е вид. Львів : ПАІС, 2013. С. 342–344.
  3. Gillman H., Graber M. A., Whittington K. E. American Constitutionalism: Powers, Rights, and Liberties. Oxford University Press, 2014. 1088 p.
  4. Möller К. The Global Model of Constitutional Rights. Reprint еd. Oxford : Oxford University Press, 2015. 238 р.

Автор ВУЕ

М. П. Недюха

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Недюха М. П. Американський конституціоналізм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Американський конституціоналізм (дата звернення: 19.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.10.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ