Амбівалентність політична

Амбівале́нтність політи́чна — двоїсте розуміння інтерпретацій та чуттєвих переживань у політиці. Поняття тлумачать як неоднозначність у ставленні людини до системи цінностей, коли певний об’єкт одночасно викликає в особи два протилежних почуття.

Амбівалентність політична є наслідком внутрішньої складності природи влади та взаємодії між її носіями та народом. З одного боку, владні відносини є раціональним інструментом управління суспільством, механізмом організації суспільного життя; з іншого — інструментом примусу над людиною чи окремими соціальними категоріями населення. Як наслідок, актуалізуються суперечності системи цінностей у політичній сфері, що впливає на неоднозначність ставлення до влади та її інститутів. Засобами соціологічної діагностики політичну амбівалентність ідентифікують через суперечливість емоційного ставлення до політичних подій, лідерів, інститутів та постійні діаметрально протилежні зміни рішень щодо фактів політичної дійсності. Одне з амбівалентних почуттів підсвідомо витісняється й не усвідомлюється людиною.

Література

  1. Feldman S., Zaller J. The Political Culture of Ambivalence: Ideological Responses to the Welfare State // American Journal of Political Science. 1992. Vol. 36. № 1. P. 268–307.
  2. Lorenz-Meyer D. The Рolitics of Аmbivalence. Towards a Сonceptualisation of Structural Ambivalence in Intergenerational Relations. London : London School of Economics, 2001. 46 p.
  3. Johnson A. Ambivalence, Political Engagement and Context // Political Studies. 2014. Vol. 62. Is. 3. P. 502–521.
  4. Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах: Матеріали ХVІ науково-практичної конференції. Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2018. 144 с.

Автор ВУЕ

О. В. Михайлич


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Михайлич О. В. Амбівалентність політична // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Амбівалентність політична (дата звернення: 15.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
14.12.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ