Амальгамація

Амальгама́ція (фр. amalgamation, пізньолат. amalgamatio, первісно — з’єднання металу з меркурієм, від араб. عامجللامع(‘amalal-jamā‘a) — злиття або грец. μάλαγμα — пом’якшувач) — багатозначний термін.

1) У металургії — добування благородних металів, переважно золота, з подрібнених руд або концентратів через змочування металу ртуттю.

У процесі амальгамації утворюються амальгами, які після насичення їх металом відмивають, фільтрують, віджимають і нагрівають до температури 800–850 °С для видалення ртуті.

Добутий «чорновий» метал надходить на афінаж, а ртуть повертають на амальгамацію. Витрата ртуті становить 4–6 кг на 1 кг золота.

За потреби амальгамацію активують за допомогою розчинів сірчаної кислоти або вапна, а також використовують ртуть із невеликим умістом натрію або цинку. Амальгамацією вилучають 50–70 % золота, що міститься в руді.

Разом з електролізом амальгамацію застосовують у металургії деяких рідкісних металів (індію, галію тощо).

Література

  1. Козловский М. Т., Зебрева А. И., Гладышев В. П. Амальгамы и их применение. Алма-Ата, 1971.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк, 2004. Т. 1.
  3. Червоный И. Ф., Бредихин В. Н., Грицай В. П. и др. Цветная металлургия Украины : в 3 т. Запорожье, 2014. Т. 1. Ч. 1: Металлы и их классификация, обогащение руд цветных металлов, легкие цветные металлы.


2) В економіці — злиття виробничих або банківських компаній в одну, форма централізації та укрупнення капіталу.

На позначення амальгамації у зарубіжних країнах використовують також поняття «злиття й поглинання» (англ. mergers and acquisitions).

Відбувається примусово («вороже поглинання») або добровільно.

Метою амальгамації є розширення й контроль ринків виробництва та збуту, встановлення монопольного становища й монопольно високих цін.

Основні напрями здійснення амальгамації:

  • горизонтальне злиття (компанії однієї галузі);
  • вертикальне злиття (об’єднання компаній однієї галузі, що спеціалізуються в різних напрямах бізнесу);
  • утворення конгломерату (злиття компаній різних галузей).

Процес злиття кількох однопрофільних компаній називають фузією.

Література

  1. Гаєвська Л. М., Семенець Ю. П. Економіка, організація діяльності об’єднань підприємств. Ірпінь, 2005.
  2. Єгорова Г. А. Злиття та поглинання компаній в Україні: проблеми визначення дефініцій та основні мотиви укладання угод // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 1.
  3. Москаленко В. В., Годлевський М. Д. Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства. Харків, 2018.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Амальгамація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Амальгамація (дата звернення: 25.02.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
05.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ