Алюзія літературна

Алю́зія літературна (лат. alludere — жартувати, натякати) — художньо-стильовий прийом; натяк, відсилання до певного літературного твору або історичної події, має витлумачити обізнаний і кмітливий читач. Наприклад, образ «Лисиці брешуть на щити, і кличе див поверху древа» (вірш М. Рильського «Слово про рідну матір») уповні розкривається за умови ознайомлення читача з першоджерелом — «Слово о полку Ігоревім». Алюзію також можна витлумачувати як засіб інтертекстуальності, як один із способів розгляду літературного твору в межах літературної традиції. Поняття алюзії в літературі трактують і ширше — як особливий вид алегорії, що, на відміну від інших її видів, розгадається у зв'язку з конкретними фактами й подіями історії та мистецтва: Ганнібалова клятва, Архімедів важіль, вічний революціонер.

Література

  1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : Наука,1984. 196 с.
  2. Ильин И. П. Стилистика интертекстуальности. Теоретические аспекты // Проблемы современной стилистики. Москва : Инион, 1989. С. 186–207.
  3. Волков А. Р. Алюзія // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці : Золоті литаври, 2001. С. 21.
  4. Ткаченко А. О. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. Київ : Київський університет, 2003. 448 с.
  5. Літературознавчий словник-довідник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2007. С. 29−30.
  6. Кам’янець А. Б., Некряч Т. Є. Інтертекстуальна іронія і переклад. Київ : Карпенко В. М., 2010. 176 с.
  7. Святовець В. Ф. Словник тропів і стилістичних фігур. Київ : Видавничий центр «Академія», 2011. 176 с.
  8. Ярема О. Б. Типологія і функції алюзій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 12. С. 111–113.

Див. також

Автор ВУЕ

М. А. Ігнатенко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ігнатенко М. А. Алюзія літературна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алюзія літературна (дата звернення: 19.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
20.11.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ