Альянс лібералів і демократів за Європу

Алья́нс лібера́лів і демокра́тів за Євро́пу, АЛДЄ (англ. Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, ALDE Party) — європейська транснаціональна політична партія, яка об’єднує ліберально-демократичні європейські партії. Штаб-квартира партії у м. Брюссель (Бельгія).

Історична довідка

У 1976 представники 14 європейських політичних партій із Бельгії, Данії, Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Великої Британії та Люксембургу створили Федерацію ліберально-демократичних партій для участі у виборах до Європейського парламенту. 1993 Федерацію було трансформовано в Європейську ліберально-демократичну і реформістську партію (ЄЛДРП) із відповідною групою в Європейському парламенті.

2004 — офіційна реєстрація під назвою Європейська партія ліберал-демократів та реформ (ЄЛДР).

2012 — змінила назву на Альянс лібералів та демократів для Європи відповідно до назви ліберальної групи в Європарламенті. Альянс входить до Ліберального інтернаціоналу.

У 2015 на з’їзді у м. Будапешті (Угорщина) президентом партії на дворічний термін обрано Г. ван Баалена (Нідерланди).

Програмні документи

Політичні засади АЛДЄ формуються під впливом ліберальних маніфестів, починаючи з Оксфордського маніфесту 1947.

Кожні п’ять років АЛДЄ приймає політичну програму перед виборами Європарламенту. Від 1979 було прийнято вісім програм. Остання з’явилася 2014 під назвою «Європа, яка працює». Зазначена в ній стратегічна мета — побудувати Європу, яка відповідає за своїх громадян та працює для них.

Політична доктрина

Головні цінності, на яких ліберальні демократи Європи пропонують будувати відкрите суспільство — свобода, відповідальність, верховенство права, толерантність, солідарність і рівність можливостей. АЛДЄ розглядає державу як інструмент для громадян, яким вона служить. Держава повинна дотримуватися принципів демократичної відповідальності та розподілу влади, втілювати в життя принцип субсидіарності, наближаючи політичні рішення до потреб громадянина.

АЛДЄ виступає за прийняття Європейської Конституції задля політичного зміцнення ЄС та підтримує його подальше розширення.

В економічній сфері АЛДЄ виступає проти будь-якого обмеження ринкових відносин та встановлення державного контролю над економікою. Головне завдання держави — надати можливості для сталого розвитку через створення робочих місць та сприятливих умов для малого та середнього бізнесу. На транснаціональному рівні АЛДЄ прагне подальшого розвитку спільного ринку та усунення всіх перешкод для ведення бізнесу.

Пріоритетом для ЄС вважаються інноваційні технології та цифрова економіка. АЛДЄ виступає за масштабне реформування фінансової системи ЄС (пропорційні національні внески до бюджету ЄС, скорочення субсидій та адміністративних витрат, збільшення фінансування інноваційних проектів).

Політичне представництво

На 2017 до складу АЛДЄ входять 60 європейських політичних партій. У складі Європарламенту, обраного 2014, група Альянс лібералів та демократів має 70 місць (47 належить саме партії АЛДЄ). Очолює групу Г. Вергофстадт (Бельгія).

П’ять єврокомісарів та сім чинних прем’єр-міністрів європейських країн (Люксембургу, Словенії, Бельгії, Данії, Естонії, Нідерландів та Фінляндії) є членами партії АЛДЄ. На національному рівні члени Альянсу мають 57 міністерських портфелів та 720 депутатських мандатів у національних парламентах.

Молодіжне крило АЛДЄ — організація «Європейська ліберальна молодь», яка об’єднує ліберальні молодіжні та студентські організації з усієї Європи.

АЛДЄ та Україна

У травні 2013 Європейська партія України стала повноправним членом АЛДЄ. Улітку 2016 президент АЛДЄ Г. ван Баален приїздив до України на чолі делегації Європейського парламенту та зустрічався з Президентом України П. Порошенком.

Джерела

Література

  1. Zafirovski M. Liberal Modernity and Its Adversaries: Freedom, Liberalism and Anti-Liberalism in the 21st Century. Leiden, Boston : BRILL, 2007. 579 p.
  2. Fawcett E. Liberalism: The Life of an Idea. Princeton : Princeton University Press, 2014. 488 p.
  3. A Europe that works. URL: http://www.epin.org/new/files/2014_alde_party_manifesto.pdf

Автор ВУЕ

Є. О. Горюнова

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ