Альтернативна служба

Альтернати́вна слу́жба — служба, запроваджена для виконання обов’язку перед суспільством для осіб, що відмовляються від проходження строкової військової служби з релігійних, політичних, моральних, етичних переконань, за станом здоров’я тощо.

В Україні альтеративна служба — державна служба поза Збройними силами чи іншими військовими формуваннями за умов, коли виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням особи (Конституція України, ст. 35). Право на проходження альтеративної служби мають громадяни України, які належать до релігійних організацій, віровчення яких забороняє використання зброї.

Проходження альтеративної служби відбувається на підприємствах, в установах, організаціях (державної, комунальної власності або з переважною часткою державної / комунальної власності в статутному фонді), діяльність яких насамперед пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Не підлягають проходженню альтеративної служби громадяни, звільнені (відповідно до законодавства) від призову на строкову військову службу, та ті, яким надано відстрочку від строкової служби (на період відстрочки). Альтеративна служба перевищує термін строкової військової служби в півтора рази.

Практика альтеративної служби є в багатьох європейських країнах (Австрія, Греція, Фінляндія, Швейцарія). В Україні проходження альтеративної служби врегульовує Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» (1991).

Джерела

Про альтернативну (невійськову) службу : Закон України від 12.12.1991 № 1975-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 15. Ст. 188. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12

Література

  1. Рудченко К. В. Лісова служба менонітів як різновид альтернативної служби у царській Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Культурологічний вісник. 2005. Вип. 15. С. 61–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2005_15_12
  2. Григоренко Є. І. Проблеми юридичної відповідальності громадян, що проходять альтернативну (невійськову) службу та їхній вплив на юридичну відповідальність військовослужбовців в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 47–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2016_22_12

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Альтернативна служба // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альтернативна служба (дата звернення: 15.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ