Альдостерон


Альдостеро́н (від альд(егіди) та грец. ςτερεός — твердий) — мінералокортикоїдний стероїдний гормон, який виробляється корою надниркових залоз. Характерний переважно для наземних хребетних. Регулює мінеральний обмін в організмі, активний транспорт йонів, зокрема, посилює зворотне всмоктування (реабсорбцію) йонів натрію в нирках і виведення йонів калію. Сприяє переведенню рідини із судин в тканини, таким чином впливаючи на тиск крові. Синтез альдостерону контролює гормон ангіотензин. Альдостерон, ангіотензин і фермент ренін разом утворюють ренін-ангіотензин-альдостеронову систему (РААС), що забезпечує регуляцію водно-сольового обміну та кров’яний тиск.

Механізм дії альдостерону ґрунтується на прямому впливові на генетичний апарат клітин. Клітини-мішені містять у ядрі й цитоплазмі специфічні рецептори, які зв’язують альдостерон. Гормон-рецепторний комплекс, що утворився, контактує з хроматином і регулює швидкість транскрипції специфічних генів, синтез транспортних білків і ферментів, а також підвищує проникність мембран для амінокислот.

Результатом дії альдостерону є підвищення системного артеріального тиску через збільшення об’єму циркулюючої крові. Надмірна дія альдостерону спричиняє гіпернатріємію, гіпокаліємію, появу набряків, артеріальну гіпертензію. Синтез альдостерону чутливий до концентрації йонів К+ і Na+, кортикотропіну, серотоніну.

Література

  1. Williams J. S., Williams G. H. 50th anniversaryofaldosterone // The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2003. № 88 (6). P. 2364–2372. URL: https://academic.oup.com/jcem/article/88/6/2364/2845098
  2. Ko B., Mistry A. C., Hanson L. et al. Aldosterone acutely stimulates NCC activity via a SPAK-mediated pathway // American Journal of Physiology. Renal Physiology. 2013. № 305 (5). P. 645–52.
  3. Кузьмак М. І., Філь В. М. Фізіологія людини і тварин. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2014. 326 с.
  4. Єрін Ю. С. Первинний альдостеронізм // Український журнал дитячої ендокринології. 2015. № 1. С. 73.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Альдостерон // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альдостерон (дата звернення: 3.08.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
08.11.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ