Альбов, Микола Михайлович

Альбов, Микола Михайлович

А́льбов, Мико́ла Миха́йлович (рос. Альбов, Николай Михайлович; 03.10.1866, с. Павлово, тепер місто Нижньогородської обл. РФ — 24.11.1897, м. Ла-Плата, Аргентина) — учений-ботанік (систематик, ботаніко-географ), мандрівник.

Альбов, Микола Михайлович

Народження 1866
Місце народження Павлово
Смерть 1897
Місце смерті Ла-Плата (місто)
Alma mater Московський державний університет імені М. В. Ломоносова
Напрями діяльності ботаніка (ситематика, флористика), фітогеографія


Освіту здобув у Московському (1883–1888) [тепер Московський державний університет імені М. В. Ломоносова] та Новоросійському (1889–1890) [тепер Одеський національний університет імені І. І. Мечникова] університетах. Ще студентом став членом Новоросійського товариства природодослідників. За завданням проф. Л. Рішаві (1851-1915; Росія) здійснив експедиції на Західний Кавказ та абхазьким узбережжям Чорного моря. Працював позаштатним лаборантом на кафедрі ботаніки Новоросійського університету, продовжував флористичні дослідження на Кавказі.

Автор низки праць, серед них латинською мовою «Матеріали для флори Колхіди» (1895), у якій узагальнив відомості про флору Західного Закавказзя, та російською — «Нарис рослинності Колхіди» (1896), де схарактеризував ендемізм і своєрідність абхазької флори й рослинності, зокрема вапнякового Бзибзького хребта. Критично опрацював гербарну колекцію П. Буасьє в м. Женеві (1893–1894). Описав нові для науки таксони рослин (Allium gracile Albov, A. colchica Albov, Bupleurum rischawianum Albov, Centaurea adjarica Albov, Chaerophyllum borodudinii Albov, Heracleum calcareum Albov, Pyrethrum ponticum Albov, Vincetoxicum raddeanum Albov та ін.).

1895 Альбова обрано членом-кореспондентом Ботанічного товариства Женеви. Того ж року виїхав до Аргентини, де працював ботаніком Музею природознавства в м. Ла-Плата. 1895–1897 досліджував флору Вогняної землі, Патагонських Анд, архіпелагу крайнього півдня Південної Америки, Монтевідео тощо. Серед найцінніших праць — «Досвід порівняльного вивчення флори Вогняної землі. Фіто-географічний етюд» (1903), «Із закордонних листів (Із Західної Європи та Південної Америки)» (1899).

Гербарні збори вченого зберігаються в гербарних колекціях у містах Санкт-Петербурзі, Тбілісі, Женеві, Парижі, Ла-Платі.

На честь дослідника описано рід Albovia Schischk (родинa селерові), 18 видів судинних рослин (зокрема Alopecurus albovii Tzvel., Campanula albovii Kolak., Centaurea albovii Sosn., Heracleum albovii Manden., Koeleria albovii Domin, Sorbus albovii Zinserl. та ін.), названо «озеро Альбова», «пік Альбова» (Кавказ).

Праці

 • Описание новых видов растений, найденных в Абхазии в 1889–90 году // Отчёт и Тр. Одесск. отд. Росс. об-ва садоводства. 1890. С. 94–112.
 • Абхазские папоротники // Зап. Новороссийск. об-ва естествоиспытателей. 1891. Т. XVI. Вып. 1. С. 97–106.
 • Состояние садоводства в Абхазии // Зап. Об-ва сельск. хоз-ва Южн. России. 1892. Вып. 3. С. 67–85.
 • Леса Абхазии // Зап. Об-ва сельск. хоз-ва Южн. России. 1892. Вып. 4. С. 37–53.
 • Ботанико-географические исследования в Западном Закавказье в 1893 году. Наблюдения над флорою известняков // Тр. Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва. 1893. Т. XVI. С. 115–158.
 • Два новых рода для флоры Кавказа: Ramphicarpa и Dioscorea // Тр. С.-Петерб. бот. сада. – 1893. Т. XII, № 9. С. 435–443.
 • Результаты ботанических исследований Абхазии // Тр. С.-Петерб. об-ва естествоиспытателей, отд. бот. 1893. Т. XIII. С. 65–99.
 • Материалы для флоры Колхиды. Тифлис, 1895.
 • Ботанико-географические исследования в западном Закавказье в 1894 году // Тр. Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва. 1896. Т. XVIII. С. 50–80.
 • Путешествие в Черноморских горах в 1894 году // Тр. Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва. 1896. Т. XVIII. С. 17–49.
 • Из заграничных писем (из Западной Европы и Южной Америки) // Землеведение. 1899. Т. VI, вып. 1–2. С. 39–169.
 • Природа Огненной Земли // Землеведение / Пер. с испан. Альбовой А. М. – 1899. – Т. VI, вып. 1–2. – С. 170–183.
 • Заметки о флоре Огненной Земли // Землеведение / Пер. с франц. А. Альбовой. 1899. Т. VI, вып. 1–2. С. 184–212.
 • Опыт сравнительного изучения флоры Огненной Земли. Фито-географический этюд // Землеведение. Москва, 1903. Т. X, прил. 2-е. –С. 1–126.

Література

 1. Липшиц С. Ю. Альбов Николай Михайлович // Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь / Отв. ред. В. Н. Сукачёв. Москва : Изд-во Моск. об-ва испытат. природы, 1947. Т. 1 А–Б. С. 47–49.
 2. Шурыгина М. Н. М. Альбов // Люди земли Павловской. Павлово, 1994. С. 62–65.
 3. Вехов Н. В. Николай Альбов: Кавказ, Патагония, Огненная Земля // Московский журнал. 2005. № 6. С. 12–15.
 4. Очарованный Абхазией. Жизнь и странствия Николая Альбова / Сост.: З. И. Адзинба, Л. Л. Молчанова. Сухум, 2016. 554 с.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шевера М. В. Альбов, Микола Михайлович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альбов, Микола Михайлович (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ