Альбедо


Альбе́до (пізньолат. albedo — білизна́, від albus — білий) — фотометрична величина, яка характеризує розсіювальну або відбивну здатність поверхонь. У широкому розумінні альбедо — відношення потоку відбитого (розсіяного) випромінювання до потоку, що падає.

Розрізняють істинне альбедо (ламбертове) і видиме. Істинне альбедо — відношення потоку, розсіяного пласким елементом поверхні в усіх напрямках, до потоку, що падає на нього. Видиме альбедо — відношення яскравості плаского елементу поверхні, освітленої паралельним пучком променів, до яскравості перпендикулярної до променів абсолютно білої поверхні, істинне альбедо якої дорівнює 1. Поряд з інтегральним альбедо для всього потоку випромінювання розрізняють також альбедо монохроматичне та альбедо в різних областях спектру (інфрачервоній, видимій, ультрафіолетовій; див. Спектр випромінювання).

Поняття альбедо широко використовується для світлотехнічних розрахунків і в астрофізиці. В астрономії користуються поняттями геометричності та сферичності альбедо. Геометричним називають відношення сферичної яскравості планети в повній фазі до яскравості ідеально розсіювальної поверхні, що відбиває все світло (поверхня Ламберта) й розташована на тій самій відстані від Сонця, що і планета за умови нормального падіння світла. Сферичне альбедо — це відношення потоку випромінювання, відбитого сферою в усіх напрямках, до потоку, що падає на сферу як рівнобіжний пучок променів. З теорії перенесення випромінювання використовують також поняття одиничного альбедо — відношення числа розсіяних у всіх напрямках фотонів до числа тих, що падають.

Література

  1. Мартынов Д. Я., Курс общей астрофизики. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Наука, 1988. 640 с.
  2. Корсунь А. О., Лісіна Л. Р., Пілюгін Л. С. та ін. Астрономічний енциклопедичний словник / За заг. ред. І. А. Климишина, А. О. Корсунь. Львів : Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. 548 с.
  3. Александров Ю. В., Шевченко В. Г. Астрофізика. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. 266 с.

Автор ВУЕ

Л. А. Косяченко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Косяченко Л. А. Альбедо // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альбедо (дата звернення: 17.05.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
01.11.2019

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності