Алтайці

Алтайці на поч. 20 ст.


Алта́йці — етнос, корінне населення Республіки Алтай (Російська Федерація). Самоназва — алтай-кижі. Чисельність алтайців складає 74,2 тис. осіб (2010, перепис). Вони також проживають у Казахстані та Узбекистані. У минулому слово «алтайці» використовувалося як збірна назва тюркомовних племен Гірського Алтаю.

Станом на 2019 рік існують етнографічні групи північних (тубалари, челканці, кумандинці) і південних (алтай-кижі і теленгіти) алтайців, які розмовляють відповідно північноалтайською (хакаська підгрупа тюркської групи алтайської мовної сім'ї) та південноалтайською мовами (киргизсько-кипчацка підгрупа тюркської групи алтайської мовної сім'ї).

Північні алтайці сформувалися на основі давньотюркських племен уйгурів, кимаків-кипчаків, єнісейських киргизів і огузів за участі самодійських, кетських і угорських племен. Етнічне ядро південних алтайців склали кочові тюркські племена теле і тугю, що змішалися з прийшлими монгольськими племенами.

Основна господарска діяльність алтайців — скотарство (переважно конярство), мотижне землеробство (ячмінь), рибальство, мисливство, збиральництво. Традиційні релігії алтайців — анімізм та шаманізм. З сер. 18 ст. значну частину представників цього етносу навернено на православ’я. На поч. 20 ст. серед них почав розповсюджуватися бурханізм (різновид ламаїзму з елементами шаманізму та християнства).

Література

  1. Культура и традиции коренных народов Северного Алтая / Отв. ред. А.В. Малинов. Санкт-Петербург : Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. 400 с.
  2. Тишков В. А., Журавский А. В., Казьмина О. Е. Народы России: Атлас культур и религий. / Отв. ред. В. А. Тишков. Москва : Феория, 2008. 320 с.
  3. Алтайцы: этническая история, традиционная культура, современное развитие / Отв. ред. Н. В. Екеев. Горно-Алтайск : Научно-исследовательский институт алтаистики имени С. С. Суразакова, 2014. 464 с.

Автор ВУЕ

Н. О. Громова

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Громова Н. О. Алтайці // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алтайці (дата звернення: 23.06.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
22.10.2019

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності