Алохтони

Ондатра (Ondatra zibethicus) —північноамериканський вид, інтродукований на території Євразії

Алохто́ни (від грец. ἄλλος — інший та χϑών — ґрунт, земля, край) — у біології — організми, що історично походять з іншої місцевості. Зазвичай поняття застосовується щодо видів біологічних організмів, однак може вживатися і щодо таксонів вищого рангу (родів, родин), які розширили свій ареал за рахунок проникнення в іншу місцевість.

Типовими алохтонами вважають перелітних птахів (мухоловки, ластівки, плиски, серпокрильці, лелеки), які гніздяться в помірних зонах Євразії та Північної Америки, але мають безпосередні історичні й генетичні зв’язки з тропічними регіонами — центрами різноманіття споріднених видів та їх походження. Алохтонами є тигр і леопард у фауні Далекого Сходу, макака-магот — єдиний вид мавп європейської фауни, що утворив колонію в Гібралтарі.

Алохтонні види, котрі розширили свій ареал за допомогою людини, називають адвентивними видами (чужорідними, інвазійними, інтродукованими).

Література

  1. Lexikon der Geowissenschaften. Heidelberg, Berlin : Spektrum Akademischer Verlag, 2000.
  2. Eby G. N. Principles of Environmental Geochemistry. Pacific Grove : Thomson Brooks, 2004. 514 p.
  3. DiPietro J. A. Landscape Evolution in the United States: An Introduction to the Geography, Geology, and Natural History. Newnes : Elsevier, 2013. P. 343.

Автор ВУЕ

С. В. Межжерін

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Межжерін С. В. Алохтони // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алохтони (дата звернення: 23.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ