Алергологія


Алерголо́гія (від алергія і грец. λόγος — слово, вчення) — розділ медицини, який вивчає алергічні реакції, причини та умови їх виникнення, механізми розвитку, клінічні прояви, методи діагностики, лікування й профілактики алергічних хвороб (астма бронхіальна, алергічні риніти і кон’юнктивіти, поліноз, алергічні дерматити, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, медикаментозна та харчова алергії тощо), є складовою імунології.

У становленні алергології як науки суттєве значення мали роботи французького імунолога, вихідця з Одеси, О. Безредки (1870–1940), який запропонував метод специфічної десенсибілізації. В Україні вперше науково-медичне товариство алергологів створене 1972.

Алергологія є окремою спеціальністю. Наукові та клінічні аспекти алергології досліджують у Національному інституті фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського та Інституті отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України. Проблемами алергології опікуються Асоціація алергологів України, Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації. Праці з алергології публікують в українських журналах «Астма та алергія», «Імунологія та алергологія. Наука і практика».

Література

  1. Драннік Г. М., Прилуцький О. С., Бажора Ю. І. Клінічна імунологія та алергологія. Київ: Здоров’я, 2006. 888 с.
  2. Mahmoudi M. Challenging Cases in Allergy and Immunology. New York : Springer, 2009. 302 p.
  3. Клінічна імунологія та алергологія / за ред. О. М. Біловола, П. Г. Кравчуна, В. Д. Бабаджана, Л. В. Кузнецової. Харків : Гриф, 2011. 550 с.
  4. Радченко О. М. Медикаментозна алергія. У 3-х част. // Рациональная фармакотерапія. 2016. № 1. С. 5.
  5. Kleine-Tebbe J., Jakob Th. Molecular Allergy Diagnostics: Innovation for a Better Patient Management. Cham : Springer, 2017. 531 p.

Автор ВУЕ

О. М. Радченко

Покликання на цю статтю:
Радченко О. М. Алергологія // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Алергологія (дата звернення: 20.07.2019).