Александров, Борис Георгійович

Александров, Борис Георгійович.jpg

Алекса́ндров, Бори́с Гео́ргійович (17.04.1958, м. Одеса, тепер Україна — 4 грудня 2019, там само) — учений у галузі біології та екології моря, доктор біологічних наук (з 2003), професор (з 2008), член-кореспондент НАН України (з 2015); заслужений діяч науки і техніки України (з 2008); лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013).

Александров, Борис Георгійович

Народження 17.04.1958
Місце народження Одеса, Україна
Смерть 04.12.2019
Місце смерті Одеса
Alma mater Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
Напрями діяльності біологія, екологія


Відзнаки

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2013

Життєпис

У 1980 з відзнакою закінчив Одеський державний університет імені І. Мечникова (тепер Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) за спеціальністю «біологія». У 1988 захистив кандидатську дисертацію, 2002 — докторську. Інженер-гідробіолог (1980–1986), молодший науковий співробітник (1986–1988), учений секретар (1989–1990) Одеського відділення Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського АН УРСР. Заступник директора з наукової роботи (1990–1994), завідувач лабораторії теоретичних основ гідробіологічної меліорації (1991–1996), керівник Одеської філії Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України (1994–2014). З 2014 — директор Державної установи «Інститут морської біології НАН України». З 2002 — за сумісництвом професор кафедри гідробіології та загальної екології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Александров Б. Г. — член Гідроекологічного товариства України (з 1993); координаційної ради транскордонного біосферного резервату ЮНЕСКО «Дельта Дунаю» (Румунія — Україна; з 1999); спільної Комісії для впровадження Угоди на створення «Зони природоохоронної території дельти Дунаю та пониззя р. Прут» (Румунія, Молдова, Україна; з 2000); голова одеського відділення Міжнародної спілки Еко-Етика (з 2000); член редакційної ради журналу «Одеський екологічний вісник» (з 2001); голова консультативної групи з біологічного розмаїття секретаріату Міжнародної комісії з охорони Чорного моря від забруднення (з 2004); член редакційної ради Європейського міжнародного журналу «Водні вселенці» (з 2007); науковий редактор журналу «Вісник Одеського національного університету. Біологія» (з 2009); віце-президент Українського гідроекологічного товариства (з 2010); член Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук (з 2015).

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності: морська та прісноводна біологія й екологія; біологія зоопланктону; екзотичні види тварин у морях та океанах; екологічні аспекти розвитку і зростання морських безхребетних; дослідження продукції та біотичного балансу прибережних морських екосистем; значення крайових (контурних) угруповань у функціонуванні водних екосистем; вивчення впливу угруповань рослин і тварин на формування якості води в прибережній зоні моря (моделювання структури штучних рифів); методологія збереження біологічного різноманіття Чорного моря; екологічні проблеми видів-вселенців Азово-Чорноморського регіону.

Александров Б. Г. — учень наукової школи академіка НАН України, професора Ю. П. Зайцева, послідовник заснованого ним наукового напряму вивчення морської нейстонології та гідробіології активних зон моря; засновник наукової школи з дослідження питань гідробіологічної меліорації, екологічних аспектів розвитку донних безхребетних із пелагічним типом розвитку личинок, управління якістю водного середовища за допомогою біопозитивних конструкцій.

Під керівництвом Б. Г. Александрова вперше складено список 240 видів водних організмів України та кадастр видів-вселенців Чорного моря (365 видів). Учений обґрунтував фундаментальні уявлення для прогнозування очікуваних вселенців за подальшої евтрофікації; розробив сучасні методи поліпшення якості водного середовища за допомогою штучних рифів. Автор понад 250 наукових праць.

Праці

  • Взаємозв’язок якості середовища і структури водних угруповань. Меліораційний ефект плавневих екосистем // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління. Київ : Наукова думка, 1999. С. 449–473.
  • Exotic species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian Seas Turkish Marine Research Foundation. Istambul : Published by Turkish Marine Research Foundation, 2001. 267 p. (у співавт.)
  • Северо-западная часть Черного моря: биология и экология. Київ : Наукова думка, 2006. 701 с. (у співавт.)
  • Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря. Київ : Наукова думка, 2008. 341 с.
  • Новый подход в исследовании микроводорослей песчаной супралиторали // Альгология. 2014. Т. 24. № 3. С. 435–439. (у співавт.)
  • URL: http://www.imb.odessa.ua/books/201413/507.pdf
  • Black Sea Network of Marine Protected Areas: European Аpproaches and Аdaptation to Уxpansion and Мonitoring in Ukraine // Management of Marine Protected Areas: a Network Perspective from the Mediterranean and Black Sea / Ed. by P. D. Goriup. Wiley-Blackwell Publ., 2017. (у співавт.)
  • URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119075806.ch12

Література

  1. 60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Г. Александрова // Вісник НАН України. 2018. № 4. С. 109. URL: ftp://www.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Visnyk_NANU/downloads/2018/PDF_Visn_4-2018/Visn_4-2018+.pdf
  2. До 60-річчя від Дня народження Бориса Георгійовича Александрова // Вісник Одеського національного університету. Біологія. 2018. Т. 23. Вип. 1 (42). С. 122–123. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/18599/122-123.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Автор ВУЕ

О. В. Березовська


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Березовська О. В. Александров, Борис Георгійович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Александров, Борис Георгійович (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
28.10.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ