Акінетос

Акі́нетос (грец. αϰίνητος — нерухомий, незмінний) — категорія давньогрецької філософії.

Платон використовував поняття акінетос для позначення властивості світу ідей.

На думку Аристотеля, «енергія акінесіас» («ενέργεια αϰινησίας») — це нерухомий нескінченний рух, тобто активність без рухів, незмінна активність. Цією сентенцією Аристотель доводить, що існує вічна, нерухома та відокремлена сутність. Вона не є величиною (а тому її не можна назвати ні обмеженою, ні безмежною) і не змінюється.

Література

  1. Gersh S. E. Kinesis Akinetos: a Study of Spiritual Motion in the Philosophy of Proclus. E. J. Brill, 1973. 143 p.
  2. Chang K.-C. Plato's Form of the Beautiful in the Symposium Versus Aristotle's Unmoved Mover in the Metaphysics // Classical Quarterly. 2002. Vol. 52 (2). P. 431–446.
  3. Брэдшоу Д. Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика и разделение христианского мира / Пер. с англ. А. Р. Фокина, А. И. Кыржелева. Москва: Языки славянских культур, 2012. 384 с.
  4. Active Perception in the History of Philosophy. From Plato to Modern Philosophy / Ed. J. F. Silva, M. Yrjönsuuri. Springer international publishing Switzerland, 2016. 291 p.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туренко В. Е. Акінетос // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акінетос (дата звернення: 20.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ