Акціонізм

Конвергенція. Художник Дж. Поллок, 1952

Акціоні́зм (від лат. actio — дія, рух) — течія авангардного мистецтва — «мистецтво дії», в якому твором є жест, розіграна «вистава» або спровокована «подія» — акція.

В акціонізмі поєднуються елементи абстрактного експресіонізму, дадаїзму, поп-арту, кітчу. Акцент зміщується з результату творчості на сам процес створення художнього твору (суб’єктом і об’єктом є художник) й перетворюється на театралізоване дійство, де присутні запрошені глядачі можуть ставати співучасниками «вистави». Термін «акціонізм» з’явився у 1960-х під впливом «віденського акціонізму».

Акціонізм бере початок у творчості футуристів, дадаїстів, сюрреалістів, абстракціоністів. Зокрема, у творчості американського художника Дж. Поллока (1912–1956) чільним був спонтанний процес розливання або розбризкування фарб по полотну, утворена картина розглядалася лише як доказ того, що акція відбулася.

Великого поширення «мистецтво дії» набуває з 1960-х.

Найяскравіші прояви акціонізму:

• «віденський акціонізм» (1960–1971) так званих «тілесних ритуалістів» (Ґ. Брус, О. Мюль, Г. Нітш, А. Шиллінґ, Р. Шварцкоґлер та ін.);

• «московский акціонізм» 1990-х і діяльність російської арт-групи «Е. Т. І.» (рос. «Э.Т. И.» — скорочення від «Экспроприация территории искусства» — «Експропріація території мистецтва»);

• творчість арт-групи «Війна» (рос. «Война») і панк-гурту «Пуссі Райот» (англ. «Pussy Riot» — «Бунт кицьок», або «Бунт піхов») у 2000-х (обоє — Російська Федерація).

Близькими до акціонізму є поняття геппенінгу, перформансу. На відміну від перформансу, де є сценарій, і геппенінгу, де сценарію і мети зазвичай бракує, акціонізм має сценарій без конкретної мети.

Література

  1. Barnick-Braun K. Der Wiener Aktionismus: Positionen und Prinzipien. Wien, Köln, Weimar : Böhlau, 1999. 228 p.
  2. Jahraus O. Die Aktion des Wiener Aktionismus : Subversion der Kultur und Dispositionierung des Bewusstseins. Munich : Wilhelm Fink, 2001. 543 p.
  3. Кауфман В. Гра в гру. Львів : Аз-Арт, 2002. 368 с.
  4. Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. Москва : Новое литературное обозрение, 2006. 184 с.
  5. Петров В. О. Акционизм в искусстве XX века: генезис // Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2015. № 11–12 (56–57). С. 30–36.
  6. Weiner A. S. Reevaluating Actionism: Austrian Performance, Then and Now // PAJ: A Journal of Performance and Art. 2015. Vol. 37. № 3. P. 50–57.

Автор ВУЕ

І. В. Шліхта

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шліхта І. В. Акціонізм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акціонізм (дата звернення: 26.01.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ