Акціонерне товариство

Акціонерне товариство. Герб Британської Ост-Індської компанії (бл. 1700)

Акціоне́рне товари́ство — об’єднання фізичних чи юридичних осіб у господарське товариство, що формує свій капітал шляхом випуску й продажу акцій та інших цінних паперів. Акціонерне товариство — основна форма організації великих та частини середніх підприємств. Покупці акцій акціонерного товариства стають його пайовиками, а покупці облігацій — кредиторами. Власний капітал акціонерного товариства може збільшуватися внаслідок наступних випусків акцій та вкладання частини прибутку в розширення виробництва. Акціонерні товариства виникли на початку 17 ст. у вигляді великих торгових компаній (англ. Ост-Індська 1600 і голландська Ост-Індська 1602). Перший акціонерний банк організовано в Англії 1694. Перше акціонерне товариство в сучасній Україні виникло 1988. Основні форми акціонерного товариства: публічне акціонерне товариство (ПАТ, public limited company (Plc.)) і приватне акціонерне товариство (ПрАТ, limited (Ltd)]. ПАТ поширює свої акції шляхом їх відкритого продажу на ринку, ПрАТ — шляхом закритої підписки. Грошовий капітал акціонерного товариства називають акціонерним капіталом. Акціонерне товариство управляється радою директорів, що призначається акціонерами.

Література

  1. Орлова Н. С. Корпоративне управління як основа розвитку ринкової економіки України. Київ : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2010. № 3. С. 72–73.
  2. Скоков Б. Г., Першина Г. О. Формування портфеля обов'язків наглядових рад акціонерних товариств будівельної галузі // Економіка розвитку. Харків : Харківський державний економічний університет. 2010. № 2. С. 28–30.
  3. Жученко З. О. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління // Актуальні проблеми економіки. Київ : ВНЗ «Національна академія управління». 2010. № 8. С. 103–109.
  4. Шаповалов В. О., Ніколенко С. С., Ковальчук І. М. Акціонерний сектор національної економіки як об'єкт державного регулювання: монографія. Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі, 2014. 200 с.
  5. Башнянин Г. І. та ін. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки. Львів : Ліга-Прес, 2017. 106 с.
  6. Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно: монографія. Львів : Ліга-Прес, 2018. 199 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Кушнір Л. Л. Акціонерне товариство // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акціонерне товариство (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ