Акустичне навантаження

Акусти́чне наванта́ження — багатозначний термін:

1) В авіації, космонавтиці — силовий вплив на конструкцію літального апарату, що виявляється як звуковий тиск, пов’язаний із газодинамічними процесами в повітряному або газовому потоці: пульсаціями швидкості й тиску на межі реактивного струменя двигуна; пульсаціями тиску в турбулентному пограничному шарі; зривом потоку тощо. Особливість акустичного навантаження — їхня висока частота, тому процес накопичення пошкоджень відбувається дуже швидко. Наприклад, термін працездатності звичайної конструкції, що проектуються без урахування акустичного навантаження, складає лічені години під дією акустичного тиску.

2) У будівництві — вплив на будівлю вітрового навантаження. У міській забудові вітер змінює як напрямок, так і швидкість, що призводить до турбулентності потоку, тобто сильних поривів вітру, які створюють ударний, динамічний вплив на будівлю і в діапазоні акустичних частот.

3) В екології — вплив на людину шуму, тобто сукупності звуків різної частоти та інтенсивності, що виникають внаслідок дії природних та технічних чинників. Акустичне навантаження є параметром шумового забруднення довкілля й дозволяє сформувати екологічні вимоги до побудови промислової інфраструктури середовища з урахуванням комфортного й безпечного перебування людини в ньому.

Джерела

  • ДСТУ 2865-94. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1995. 55 с.

Література

  1. Білокур І. П. Акустичний контроль. Київ : ІЗМН, 1997. 244 с.
  2. Кучерявий В. П. Урбоекологія. Львів : Світ, 2001. 440 с.
  3. Величко О. М. Контроль забруднення довкілля. Київ : Основа, 2002. 256 с.
  4. Лещенко Г. П., Перцель Г. В., Лещенко Е. Г. Метеорологическое обеспечение полетов. Кировоград : ГЛАУ, 2010. 184 с.

Автор ВУЕ