Акустика фізіологічна

Аку́стика фізіологі́чна — розділ акустики, що об’єднує дослідження особливостей сприйняття і відтворення звуків мовно-слуховим апаратом людини.

Включає в себе:

 • фізику та біофізику сприйняття простих і складних тональних сигналів, де досліджуються абсолютні і різницеві пороги слуху, формування відчуттів гучності і висоти, сприйняття складних звуків, бінауральний ефект тощо;
 • фізіологічні аспекти побудови мови і сприйняття мовних і мовленнєвоподібних сигналів (шумів), де досліджуються кількісні показники розбірливості мови, її маскування, умови розпізнавання мовних сигналів, питання моделювання мовленнєвого акту;
 • нейродинамічні аспекти слухової системи, де досліджуються сприйняття звукових послідовних стимулів залежно від інтервалу часу між ними при обліку їх інтенсивності, частоти та тривалості.

Підсумки досліджень дають важливу інформацію для медиків у разі аналізу дефектів слуху і для інженерів задля створення технічних засобів та умов комфортного сприйняття звуків людиною.

Література

 1. Айрапетьянц Э. Ш., Константинов А. И., Эхолокация в природе. Ленинград, 1974.
 2. Сергеев Б. Ф. Живые локаторы океана. Ленинград, 1980.
 3. Быков В. Л. Органы слуха и равновесия. Санкт-Петербург, 2001.
 4. Физиология человека / Под ред. Смирнова В. М. Москва, 2002.
 5. Ноздрачев А. Д., Блаженов Ю. И. Начала физиологии. Санкт-Петербург, 2004.
 6. Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. Санкт-Петербург, 2006.
 7. Грінченко В. Т., Вовк І. В., Маципура В. Т. Основи акустики. Київ, 2007.
 8. Логопедія / За ред. М. К. Шеремет. Київ, 2010.
 9. Тітов І. Г. Вступ до психофізіології. Київ, 2011.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Акустика фізіологічна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акустика фізіологічна (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ