Акти гродські та земські

Акти гродські та земські. Титульна сторінка 1 тому 

А́кти гро́дські та зе́мські — документи, пов'язані з діяльністю гродських і земських судів у Королівстві Польському й Великому князівстві Литовському 15–18 ст.

Функціонально акти гродські та земські поділяються на дві категорії: нотаріальні й процесуальні акти. До першої належать, зокрема, майнові угоди, які вписувалися до актових книг і таким чином набували юридичної сили. До другої — процесуальні документи (позови, вироки або рішення судів, записи допитів свідків тощо).

Повністю або частково збереглися акти гродські та земські судів низки українських міст, що входили до складу Белзького, Брацлавського, Волинського, Київського, Підляського, Подільського, Руського й Чернігівського воєводств: м. Белз, м. Вінниця, м. Галич, м. Дрогобич, м. Житомир, м. Коломия, м. Луцьк, м. Львів, м. Овруч та ін.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акти гродські та земські // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акти гродські та земські (дата звернення: 12.05.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ